facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Kontakt
Kopalnia Gipsu Leszcze S.A.
Leszcze 15 , 28-400 Pińczów
tel. 41 357 81 01
e-mail: bokil@dolina-nidy.com.pl

Kopalnia Leszcze

KOPALNIA LESZCZE jest kopalnią odkrywkową. Eksploatowane złoże naturalnego kamienia gipsowego położone jest w miejscowości Gacki k. Pińczowa. Zasoby złoża, przy dotychczasowym poziomie eksploatacji, ocenia się na ponad 120 lat. Średnia zawartość czystego gipsu w złożu jest stosunkowo wysoka, osiąga 92%. Teren złóż nadnidziańskich wchodzi w skład płaskiego południowego zbocza masywu świętokrzyskiego. Pod względem stratygraficznym złoże to należy do okresu geologicznego o nazwie miocen.

ETAPY WYDOBYCIA KAMIENIA GIPSOWEGO:

  • zdjęcie warstwy powierzchniowej i wywiezienie jej w wyeksploatowaną część wyrobiska (jednoczesna rekultywacja terenu)
  • wywiercenie w górnej części złoża głębokich otworów
  • założenie materiałów wybuchowych i ich detonacja
  • przewiezienie rozdrobnionego kamienia do węzła kruszenia
  • mechaniczne kruszenie kamienia i sortowanie na określone gatunki i klasy
  • prażenie i częściowe odwodnienie gipsu 
  • produkt finalny - gips budowlany 


WYDARZENIA/ WAŻNE DATY:
1982    Otwarcie złoża LESZCZE.
1999    Konsorcjum ATLAS-Lafarge kupuje od Ministerstwa Skarbu 80 proc. akcji Zakładów Przemysłu Gipsowego DOLINA NIDY.
2002    Wprowadzenie struktury oddziałowej - wyordrębnienie Oddziału Kopalni w ZPG DOLINA NIDY.
2006    Podział ZPG DOLINA NIDY na trzy oddzielne spółki - powstaje Kopalnia Gipsu Leszcze S.A. gdzie 50 proc. udziałów należy do ATLASA, 50 proc. do Lafarge.

 

Powrót

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00