facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Kontakt
Nida Media sp. z o.o.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów
tel. 41 35 78 346
fax 41 35 78 347
biuro@nidamedia.com.pl

NIDA MEDIA

Dystrybutor i dostawca energii elektrycznej oraz wody. Główni klienci: Grupa ATLAS, Siniat, odbiorcy prywatni.

ENERGIA ELEKTRYCZNA:
•    dwie 12,5-kilometrowe linie kablowe 15 kV oraz nowoczesne rozdzielnie średniego i niskiego napięcia
•    obrót energią elektryczną o wolumenie 70 tys. MWh
•    zaopatrzenie odbiorców przyłączonych do sieci Nida Media  
•    świadczenie pozostałych usług z branży elektrycznej

WODA:
•    własne ujęcie wody o zasobach 114 m3/h
•    nowa stacja uzdatniania i wodociągi przesyłowe  
•    nowe sieci kanalizacji i nowoczesna oczyszczalnia ścieków
•    uzdatnianie i sprzedaż ok. 256 tys. m3  wody rocznie
•    oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
•    odprowadzanie wód opadowych oraz kopalnianych

WYDARZENIA / WAŻNE DATY:
2003    Zawiązanie spółki z o.o. ATLAS Pomorze, znanej później jako ATLAS Centrum z siedzibą w Łodzi.
2006    Zmiana nazwy na NIDA MEDIA sp. z o.o.
            Lafarge Gips Polska kupuje 50% udziałów spółki (50% udziałów pozostaje w Grupie ATLAS).
            Kupno Oddziału Systemów Sieciowych ZPG DOLINA NIDY S.A.
2010    Koncesja na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju.

2013    Koncesja na obrót gazem na terenie całego kraju.

Powrót

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00