facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

 • polska

Akademia Firmy ATLAS i SWPS

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

Psychologia sprzedaży i marketingu. Akademia firmy ATLAS i SWPS

- studia podyplomowe

 

Program studiów został opracowany wspólnie przez naukowców i wybitnych praktyków sprzedaży jako realizacja strategii SWPS zbliżania edukacji do potrzeb rynku pracy.

Autorami programu są dr Grażyna Wąsowicz-Kiryło, psycholog ekonomiczny oraz prezes zarządu Grupy ATLAS, dr Henryk Siodmok, zajmujący to stanowisko od ponad 5 lat. Swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wielu lat pracy na najwyższych stanowiskach menedżerskich (jako dyrektorzy Działów Sprzedaży wielkich firm, organizatorzy kampanii promocyjnych przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów oraz jako osoby odpowiedzialne w znanych w Polsce firmach międzynarodowych za relacje z klientami) podzielą się ze słuchaczami praktycy zaproszeni do współpracy przez SWPS i prezesa Henryka Siodmoka.

Adresaci: studia przeznaczone są dla (potencjalnych) pracowników działu sprzedaży lub marketingu, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć możliwości odnoszenia trwałych sukcesów w tych obszarach aktywności.

Cel: Procesy sprzedaży stanowią bardzo istotny element gospodarki rynkowej i zachodzą na różnych szczeblach: instytucjonalnych i prywatnych. Pomimo swojego znaczenia,   zagadnienia związane z procesami sprzedażowymi nie są przedmiotem kształcenia akademickiego. W efekcie, pracownicy instytucji sprzedażowych wypracowują swoje umiejętności w praktyce, nierzadko ucząc się na własnych błędach.

Proponowane przez nas studia umożliwiają:

 • pozyskanie informacji porządkujących posiadaną wiedzę i/lub przygotowujących do pracy w sprzedaży (lub marketingu),
 • rozwinięcie umiejętności efektywnego łączenia w praktyce wiedzy z marketingu i sprzedaży, która uwzględnia specyfikę klienta i wymagania rynku, przy - jednoczesnym zachowaniu reguł etycznego biznesu
 • nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sprzedaży po stronie sprzedających i kupujących
 • kontakt z praktykami posiadającymi bogate doświadczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z którymi zetknęli się zarządzając działami sprzedaży oraz firmami polskimi i zagranicznymi.

Organizacja i tematyka zajęć: studia obejmują 180 godzin zajęć, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, seminariów, z przewagą zajęć praktycznych.

MARKETING I ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ (62 godziny)

Blok I – Marketing i sprzedaż (24 godziny)

 • Marketing handlowy
 • Marketing a sprzedaż: problemy, konflikty, relacje, komplementarność
 • Marketing relacji i segmentacja klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Ceny jako źródło przewagi konkurencyjnej

Blok II – Zarządzanie sprzedażą (18 godzin)

 • Budowanie strategii sprzedażowej firmy
 • Rola i zadania menedżera sprzedaży
 • Aspekty finansowe w zarządzaniu sprzedażą

Blok III – Zarządzanie personelem sprzedażowym (20 godzin)

 • Organizacja i analiza struktur sprzedażowych
 • Rekrutacja personelu sprzedażowego
 • Budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych / zarządzanie talentami w organizacji sprzedażowej
 • Motywowanie personelu sprzedażowego

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY (118 godzin)

 • Psychologia klienta
 • Psychologiczne mechanizmy w negocjacjach handlowych
 • Psychologia w marketingu relacji: od badania do zarządzania zachowaniami i lojalnością klientów
 • Kreowanie wrażenia i wywieranie wpływu
 • Asertywna i efektywna komunikacja w procesie sprzedaży
 • Techniki sprzedaży
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Zarządzanie własną energią i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem (własnym i innych)

Zajęcia z wybitnymi specjalistami psychologii i praktykami sprzedaży, ćwiczenia oraz liczne analizy przypadków pozwolą uczestnikom dogłębnie zrozumieć mechanizmy rządzące procesami współdziałania marketingu i sprzedaży, rozumieć potrzeby klienta i elastycznie dobierać techniki sprzedażowe. Blok zajęć warsztatowych odbywanych w małych grupach pomoże słuchaczom rozwinąć umiejętności osobiste, przydatne w każdym zawodzie, a także w życiu prywatnym.

Czas trwania studiów: dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

 

 


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00