facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Aspekty społeczne

 

 

Działania ATLASA mają szeroki kontekst i wykraczają daleko poza ofertę nowoczesnych, bezpiecznych i sprawdzonych produktów. Zaufanie, którym darzą nas Polacy, to także zasługa spójnej strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Najważniejsze obszary tej odpowiedzialności, to przede wszystkim:

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – CSR  (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) – w roku 2013 firma Atlas, jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo z branży produkcji materiałów budowlanych, opublikowała Raport Odpowiedzialności Społecznej, będący jednocześnie raportem otwarcia, zawierający wskaźniki dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych, zatrudniania, praw człowieka oraz zarządzania i odpowiedzialności za produkt.

Kolejny raport, dotyczący roku 2013 ukazał się w czerwcu 2014 roku i zawierał szczegółowe informacje dotyczące działalności firmy w zakresie CSR w 2013 r., w tym zestawienie działań podejmowanych na rzecz otoczenia, w tym także polskiego budownictwa, troski o środowisko, pomocy potrzebującym i wspierania lokalnych inicjatyw.

Trzeci Raport Odpowiedzialności Społecznej, obejmujący działalność firmy Atlas w latach 2014 i 2015 ukazał się w kwietniu 2016 roku. W raporcie tym ponownie szeroko omówiono kwestie środowiskowe i społeczne działalności spółki. Ponadto podjęto się analizy zmian wybranych, raportowanych wskaźników w ujęciu czteroletnim tj. od początku raportowania danych pozafinansowych przez firmę Atlas.

 

ATLAS SZTUKI – galeria sztuki współczesnej należąca do przedsiębiorstwa ATLAS obejmuje swoim mecenatem artystów i przedstawicieli kultury między innymi poprzez ten unikatowy projekt. Galeria mieści się w odrestaurowanym, zabytkowym budynku przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi – rodzinnym mieście spółki. Atlas Sztuki dwukrotnie zajął pierwsze miejsce w rankingu polskich galerii prywatnych tygodnika „Polityka” i regularnie wystawia prace czołowych artystów. Organizowane wystawy cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Od 2006 roku Atlas Sztuki ma status organizacji pożytku publicznego.

 

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS – istnieje od 1996 roku. W trakcie swojej działalności fundacja przekazała na działania pomocowe ponad 50 mln złotych. Organizacja wspiera osoby potrzebujące – najczęściej przewlekle chore, nie będące w stanie samodzielnie finansować leczenia. Instytucja angażuje się także w działania interwencyjne, takie jak pomoc powodzianom.

 

AKADEMIA ATLAS i SWPS – edukacyjny projekt ATLASA i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, w ramach którego powstało studium podyplomowe „Psychologia sprzedaży i marketingu”. Współautorem programu jest Henryk Siodmok, doktor nauk ekonomicznych i Prezes Grupy ATLAS.

 

SPORT – ATLAS wspiera fachowców, ale nie tylko na budowach. Wspiera także tych, którzy spędzają całe dnie na stadionach, boiskach i kortach tenisowych. Pasjonatów, którzy z amatorów - dzięki sile charakteru, duchowi walki, codziennym treningom i miłości do sportu, stali się profesjonalistami.

 


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00