facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Aspekty środowiskowe

Zagadnienia związane ze środowiskiem, zajmujące w firmowej strategii bardzo istotne miejsce, obecne są na każdym etapie działalności ATLASA. Produkcja materiałów budowlanych nieuchronnie wiążą się z wpływem na środowisko, ponieważ procesy produkcyjne wymagają korzystania z zasobów naturalnych i energii, powodują emisję zanieczyszczeń, a także powstawanie odpadów poprodukcyjnych. Świadomi obustronnych relacji z otoczeniem dokładamy wszelkich starań w kierunku ograniczenia i eliminowania negatywnych wpływów na środowisko.


Polityka środowiskowa
–ekoodpowiedzialność nie jest u nas jedynie zestawem przepisów ani też chwilową modą. Jest integralną częścią firmowej strategii, ściśle wiążąc osiąganie celów ekonomicznych i proekologicznych. Cele i zasady postepowania w tym zakresie opisane są w Polityce Środowiskowej firmy, aktualne wydanie Polityki pochodzi z lutego 2016 roku.


Ekologia –
w roku 2008 ATLAS wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 - Wymagania i wytyczne stosowania. Dzięki temu efekty działalności środowiskowej są obecnie dokładnie zidentyfikowane, na bieżąco kontrolowane i ciągle udoskonalane. Obecnie ISO 14001 jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania który w firmie ATLAS obejmuje również wymagania norm międzynarodowych z zakresu zarządzania jakością (ISO 9001), odpowiedzialności społecznej (ISO 26000), oraz brytyjskiego standardu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (BS OHSAS 18001).


Deklaracja środowiskowa
- firma ATLAS jako jedna z pierwszych polskich firm zdecydowała się na oszacowanie oddziaływań środowiskowych metodą LCA i wydanie deklaracji środowiskowej III typu. Do analizy wybrano Złożony System Ociepleń Ścian Zewnętrznych ATLAS ETICS opisany w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-9090/2014, obejmujący wyroby które mogą być stosowane podczas wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przy użyciu styropianu.

 


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00