facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

 • polska

Kontakt z działem HR

Adres  ul. Kilińskiego 2
   Łódź 91-421
E-mail:  rekrutacja@atlas.com.pl
Telefon:  42 631 89 55
Faks:  42 631 88 88

Co oferujemy

 • Świetna atmosfera

  W pracy stosujemy zasadę fair play oraz promujemy atmosferę szacunku, zaufania i wzajemnej pomocy. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć pracownikom warunki sprzyjające dzieleniu się pomysłami i projektami. Zachęcamy do zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości. Szanujemy różnorodność naszych pracowników i doceniamy ich otwartość.

 • Narzędzia

  W naszym przedsiębiorstwie każdemu pracownikowi gwarantujemy wszystkie narzędzia niezbędne do sprawnego i skutecznego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Dbamy o komfort pracy zatrudnionych u nas osób, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki.

   

  Wszystkim pracownikom terenowym oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorskich i na niektórych stanowiskach menadżerskich zapewniamy samochód służbowy, z możliwością odpłatnego korzystania z auta do celów prywatnych.

 • Opieka medycza

  Osobom zatrudnionym w naszej Spółce zapewniamy możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej. Pracownicy mogą przystąpić na bardzo korzystnych warunkach do jednego z oferowanych pakietów medycznych. Mają także możliwość odpłatnego objęcia opieką członków swojej rodziny.

 • System premiowy

  Wszyscy pracownicy naszej firmy mają możliwość uzyskania premii regulaminowej. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia realizacji postawionych pracownikowi celów i oceny jego pracy przez przełożonego. Szczególną uwagę zwracamy na zaangażowanie i efektywność naszych pracowników.

  Częstotliwość wypłacania premii (miesiąc, kwartał, rok) zależy od zajmowanego stanowiska.
 • Możliwości rozwoju

  Doskonalimy umiejętności i podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez zapewnienie im udziału w ciekawych szkoleniach, kursach i konferencjach.

  Pracownicy ATLASA objęci są także pakietem szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez doświadczonych kolegów z różnych działów naszej firmy.

  Naszym pracownikom dajemy możliwość dofinansowania lub sfinansowania w całości nauki na studiach i specjalistycznych kursach, w tym także kursach językowych. 

  Pracownik, aby otrzymać wsparcie finansowe od  firmy, powinien dokształcać się w dziedzinie związanej z wykonywanymi przez niego obowiązkami.

   

  Pracownicy, którzy realizują politykę sprzedażową firmy mają zapewnione szkolenia produktowe, prowadzone na bardzo wysokim poziomie przez wewnętrzny Dział Szkoleń.    

  Szkolenia produktowe mogą być dedykowane również pracownikom z innych działów ATLASA


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00