facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Dokumentacja ATLAS EXTRA

KARTA TECHNICZNA EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA Aprobata ITB Zagraniczne Dokumenty Odniesienia Certyfikat ETA Certyfikat KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Deklaracja Środowiskowa Pozwolenie na obrót produktem biobójczym KARTA CHARAKTERYSTYKI Atest PZH Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
ATLAS EXTRA


Dla żadnego z produktów wybranej marki, nie jest wymagany wskazany powyżej rodzaj dokumentacji technicznej.

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00