facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Misja i wizja firmy

MISJA: LIDER W KSZTAŁTOWANIU RYNKU BUDOWLANEGO.


Tak sformułowana misja znajduje swoje umotywowanie w kompetencjach, jakimi dysponuje Grupa ATLAS:

 

• jest w stanie oferować bardzo szeroki asortyment produktów chemii budowlanej, który ulega ciągłemu poszerzaniu, ponieważ odzwierciedla trendy technologiczne i stylistyczne budownictwa, spełniające zapotrzebowanie rynku

• jej ponad dwudziestoletnia historia jest świadectwem skutecznego rozpowszechniania nowych technologii budowlanych z zakresu chemii budowlanej, które przyczyniło się do bezprecedensowego rozwoju budownictwa w Polsce

• jest w stanie migrować swoje doświadczenia z rynku polskiego na inne, stąd w treści misji nie ma  ograniczenia geograficznego

 

Rola lidera jest swego rodzaju zobowiązaniem do tworzenia unikalnej wartości rynkowej i rozwijania oferty pierwszego wyboru dla klienta.

Ponadto tak zdefiniowana misja mieści w sobie wszelkie koncepcje rozwoju w oparciu o rozpowszechnianie rozwiązań systemowych w budownictwie, odpowiadania na potrzeby rynku, ale także proponowania nowych produktów i usług.


WIZJA: LIDER W OFEROWANIU ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH I PRZYŚPIESZAJĄCYCH  BUDOWANIE W POLSCE ORAZ UZYSKANIE POZYCJI W 1-SZEJ PIĄTCE DOSTAWCÓW NA 3-5 WYBRANYCH RYNKACH EUROPY WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ. NA KAŻDYM RYNKU BĘDZIE DĄŻYĆ DO OFEROWANIA MAREK PIERWSZEGO WYBORU, TAK ABY OSIĄGAĆ WIODĄCĄ POZYCJĘ W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYSTĘPOWANIA.


Grupa ATLAS posiada na rynku polskim największe zasoby (produkcyjne, sprzedażowe, badawczo-rozwojowe, marketingowe, finansowe i inne) oraz udziały rynkowe, stąd pochodzi większa część przychodów finansowych, dlatego rynek polski będzie w dalszym ciągu zasadniczy dla przyszłości spółki. Na nim będzie w dalszym ciągu koncentrować większość swoich działań.

Dotychczas nabyte doświadczenia z działalności eksportowej (np. Rosja, Pribałtyka, inne) oraz inwestycyjnej na rynkach zagranicznych (np. Tajfun, Cesal, ATLAS Russia, ATLAS Baltica, ATLAS Tak – Ukraina) pozwalają sądzić, że Grupa ATLAS posiada potencjał i kompetencje zajęcia ważnej pozycji rynkowej na 3-5 rynkach zagranicznych. Obecnie Grupa ATLAS posiada pozycję lidera na rynku białoruskim, jest numerem 3 lub 4 na rynku łotewskim oraz rosnący potencjał na rynku rumuńskim. Ponadto na rynkach rosyjskim i ukraińskim powołano spółki handlowe oraz zatrudniono zespoły, których zadaniem jest rozwinięcie sprzedaży na tych rynkach. Marka ATLAS jest tam ciągle nadzwyczaj dobrze postrzegana i pamiętana. Zatem do rynków, na których w planowanym okresie powinny zostać podjęte działania rozwojowe należą: Białoruś, Rumunia, Rosja, Pribałtyka i Ukraina.

Oferowanie rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających budowanie odpowiada trendom rynkowym i aktywnościom Grupy ATLAS w zakresie rozwijania i promowania produktów systemowych. Dotychczasowe doświadczenie dowodzi dużych możliwości transferowania kompetencji pomiędzy rynkami i spółkami Grupy. Umiejętne wykorzystywanie potencjału Grupy poprzez konsolidację niektórych funkcji (np. zakupowych, badawczo-rozwojowych, kontrolingowych, technologicznych i innych) oraz przenoszenie wybranych elementów ekspertyzy marketingowej i sprzedażowej będą źródłem przewagi konkurencyjnej.

 


MISJA: LIDER W ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH NA RYNKU BUDOWLANYM. WIODĄCA ROLA W GRUPIE ATLAS W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ, KONSOLIDACJI I OSIĄGANIA SYNERGII.


Tak sformułowana misja znajduje swoje umotywowanie w kompetencjach, jakimi dysponuje ATLAS:

 

a) Najsilniejsza marka budowlana w Polsce.

b) Ponad 20 letnie doświadczenie skutecznego rozpowszechniania nowych technologii budowlanych z zakresu chemii budowlanej, które przyczyniło się do bezprecedensowego rozwoju budownictwa w Polsce.

c) Bardzo szeroki asortyment produktów chemii budowlanej, który ulega ciągłemu poszerzaniu, ponieważ odzwierciedla trendy technologiczne i stylistyczne budownictwa, spełniające zapotrzebowanie rynku.

d) Oferowanie zaawansowanych rozwiązań i kompleksowych systemów dla budownictwa.

e) Zaufanie klientów, partnerów handlowych i wykonawców.

f)  Wykorzystywanie efektu skali w ramach Grupy ATLAS.

g) Duży potencjał produkcyjny i nowoczesna infrastruktura.

h) Własne zaplecze surowcowe.

i)  Rozwinięty obszar badawczo-rozwojowy.

j)  Kompetentny, doświadczony zespół pracowników.                                                                     

k) Największa spółka w Grupie ATLAS posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu przewagi rynkowej.

 

WIZJA: NAJBARDZIEJ CENIONA FIRMA W BRANŻY BUDOWLANEJ ZE WZGLĘDU NA ZUFANIE, JAKIM OBDARZAJĄ JĄ INWESTORZY, WYKONAWCY I PARTNERZY BIZNESOWI.


Spółka ATLAS posiada duże zasoby produkcyjne, sprzedażowe, badawczo-rozwojowe, marketingowe, finansowe i inne oraz największe udziały na rynku krajowym. Oferowanie rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających budowanie odpowiada trendom rynkowym i aktywnościom spółki w zakresie rozwijania i promowania produktów systemowych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w działalności wielooddziałowej oraz w doskonaleniu systemu zarządzania opartego o wspólne standardy.


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00