facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony Rozwój – Raport Społeczny Grupy Atlas

 

Grupa Atlas pozostając w Polsce liderem w zakresie wielkości produkcji i udziałów w rynku chemii budowlanej, jest też wśród producentów materiałów chemii budowlanej liderem w zakresie społecznego raportowania. Raport Odpowiedzialności Społecznej jest częścią procesu tworzenia strategii Grupy Atlas, implementacji jej planów działania i oceny wyników. Raport społeczny za lata 2014 i 2015 przygotowany został zgodnie z najnowszymi wytycznymi do raportowania w kwestii zrównoważonego rozwoju niezależnej międzynarodowej organizacji Global Reporting Initiative (GRI G4). Treść raportowanych wskaźników została zweryfikowana przez zewnętrzną, niezależną jednostkę – PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., a poprawność umieszczenia wybranych wskaźników w Raporcie została dodatkowo sprawdzona przez GRI w usłudze „Materiality Disclosures Service”.

W raporcie znajdziemy podstawowe informacje dotyczące Grupy Atlas i tworzących ją podmiotów gospodarczych, najistotniejsze działania związane z rolą Atlasa jako producenta materiałów budowlanych i jako pracodawcy oraz opis aktywności firmy na polu społecznego zaangażowania. Raport Grupy Atlas jest zgodny z już funkcjonującymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi w Unii Europejskiej, w tym w szczególności z Dyrektywą o ujawnianiu pozafinansowych danych przez firmy działające na terenie Unii Europejskiej.

 

 

 

Raporty do pobrania 

Raport Społeczny Grupy ATLAS 2014-2015 [PL]

Raport Społeczny Grupy ATLAS 2014-2015 [EN]

Raport Społeczny Grupy ATLAS 2013 [PL]

Raport Społeczny Grupy ATLAS 2012 [ PL ]

Raport Społeczny Grupy ATLAS 2012 [ EN ]
Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00