facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Poradniki

Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie Pobierz
Barwienie betonu– techniczne aspekty stosowania pigmentów Pobierz
Beton wg normy PN-EN 206 2014 Pobierz
Cementy specjalne o bardzo niskim cieple hydratacji VLH Pobierz
Cementy specjalne odporne na siarczany HSR i niskoalkaiczne NA Pobierz
Domieszki chemiczne Pobierz
Klasy ekspozycji Pobierz
Klasy konsystencji betonu samozagęszczalnego Pobierz
Klasy konsystencji mieszanki betonowej Pobierz
Pielęgnacja betonu Pobierz
Właściwości cementów specjalnych odpornych na siarczany SR i niskim cieple hydratacji LH Pobierz
Kompendium wiedzy Pobierz
Rodzaje cementów Pobierz
Rodzaje i skład cementów powszechnego użytku Pobierz
Wytrzymałość normowa cementów Pobierz

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00