facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Kontakt z działem HR

Adres  ul. Kilińskiego 2
   Łódź 91-421
E-mail:  rekrutacja@atlas.com.pl
Telefon:  42 631 89 55
Faks:  42 631 88 88

Rekrutacja krok po kroku

 
Ze względu na specyfikę branży poszukujemy wykwalifikowanych osób posiadających wiedzę techniczno-budowlaną. Doceniamy unikalne umiejętności kandydatów, ich specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Krok pierwszy – ogłoszenie

Poszukując nowych pracowników korzystamy z ogłoszeń zamieszczanych na portalach
internetowych oraz na naszej stronie www.atlas.com.pl w zakładce „Kariera”.
Na stanowiska wyższego szczebla wspomagamy się agencjami doradztwa personalnego, które
specjalizują się w rekrutacjach menedżerskich.
Wakaty wypełniamy stosując także awans wewnętrzny, wspierając się rekomendacjami od
naszych współpracowników.

Drugi krok – selekcja aplikacji

Na zgłoszenia kandydatów czekamy około dwóch tygodni. Spośród wszystkich osób, które
wysłały swoje aplikacje Dział Personalny wybiera te, które spełniają nasze oczekiwania.
Wskazane zgłoszenia trafiają do bezpośredniego przełożonego zatrudnianej osoby. Zadaniem
przełożonego jest wytypowanie ostatecznej grupy kandydatów, z którą spotkamy się podczas
bezpośrednich rozmów.

Trzeci krok – spotkania rekrutacyjne

Spotkania z kandydatami mają najczęściej charakter dwuetapowy. W pierwszej turze
uczestniczy bezpośredni przełożony i przedstawiciel Działu Personalnego. Na drugi etap
zaproszona zostaje już tylko ścisła czołówka kandydatów, a spotkanie prowadzi bezpośredni
przełożony wraz z dyrektorem wyższego szczebla.
Spotkania z kandydatami mają formę standardowej rozmowy rekrutacyjnej.

Czwarty krok – informacja zwrotna

Niezależnie od wyniku rekrutacji i podjętej przez nas decyzji, wszyscy kandydaci, którzy
uczestniczyli w bezpośrednich rozmowach z nami, otrzymują informację zwrotną o ich
wynikach.

Oferty pracy

Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00