facebook
youtube
google+
Atlas Fachowca

Atlas

  • polska

Zintegrowany System Zarządzania

 


Funkcjonujący w Atlasie Zintegrowany System Zarzadzania opiera się o wymagania norm międzynarodowych z zakresu zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), odpowiedzialności społecznej (ISO 26000) oraz standardu brytyjskiego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (BS OHSAS 18001).

 

 Wszystkie procesy są ciągle doskonalone zgodnie z zasadą PDCA (skrót od angielskich słów Plan-Do-Check-Act, czyli Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj). Ogólne cele i kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach funkcjonowania  organizacji określają tzw. polityki.  Dokumenty te, wspólne dla spółek Grupy Atlas, są swego rodzaju narzędziem zarządczym, wykorzystywanym w celu konsolidacji głównych procesów, co w konsekwencji ma przyczynić się do wykorzystania synergii i wzmocnienia konkurencyjności.

 

 

 

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Atlasie wielokrotnie został doceniony przez ekspertów.  W 2009 roku był uhonorowany Srebrnym Godłem, natomiast w latach 2012- 2015 Złotym Godłem w największym konkursie jakościowym w Polsce – Najwyższa Jakość Quality International, w kategorii „QI Order - zarządzanie najwyższej jakości”

Skuteczność naszych działań w zakresie zarządzania jest co roku weryfikowana i poświadczana certyfikatami DQS oraz IQNet. 

Certyfikty IQNet

Rozwiń treść

IQNet jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata.

  • Certyfikat IQNet jest międzynarodowym paszportem uznanym niemal na całym świecie.
  • Certyfikat IQNet ułatwia wejście na rynki zagraniczne.

                

 

Certyfikaty DQS

Rozwiń treść

DQS Polska sp.z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą, stanowi część grupy DQS-UL, potwierdzającej zgodność produktów i systemów z obowiązującymi normami i wymaganiami.


DQS-UL na międzynarodowym rynku certyfikacji działa już ponad 20 lat. Należy do sieci IQNet.

              

 

             

 

             

 

             

 

 


Atlas

ATLAS Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź

telefon: +48 42 631 88 00
faks: +48 42 631 88 88
atlas@atlas.com.pl
infolinia: 800 168 083 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00