Infolinia

Aktualności

27/04/2020
/

Opracowanie innowacyjnego systemu ociepleń ETICS, z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji, o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym

Firma ATLAS sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt.:

 

„Opracowanie innowacyjnego systemu ociepleń ETICS, z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji, o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym”. 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Metryka projektu:

 

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Działanie

I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie

I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0068/19

 

 

Cel projektu.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w celu opracowania innowacyjnego systemu ociepleń ETICS o niskim śladzie węglowym i zminimalizowanym oddziaływaniu środowiskowym. Główny składnik opracowanego systemu stanowić będzie materiał termoizolacyjny wyprodukowany częściowo bądź też w całości z surowców zrównoważonych i poddający się recyklingowi po zakończeniu cyklu życia. Implementacja takiego rozwiązania w systemie ETICS pozwoli na zmniejszenie odziaływania wyprodukowanego systemu na środowisko m.in. poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji w trakcie procesu produkcyjnego i w trakcie cyklu życia wyrobu oraz ograniczenie ilości odpadów.

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany i przygotowany do wdrożenia nowy, innowacyjny system ociepleń ETICS (innowacja produktowa).

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 1 867 864,87 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 932 713,01 PLN.