Infolinia

Aktualności

17/11/2017
/

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS w Zgierzu

 

ATLAS sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS w Zgierzu

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu

Celem Projektu jest budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zgierzu przez ATLAS Sp. z o.o., główny podmiot Grupy Kapitałowej ATLAS – lidera polskiego rynku chemii budowlanej i wiodącego producenta nowoczesnych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. W ramach Projektu Spółka wybuduje nowy obiekt i wyposaży go w niezbędną aparaturę badawczą, a także zatrudni doświadczonych pracowników B+R.

 

Planowane efekty

Utworzenie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Zgierzu pozwoli na realizację Agendy badawczej, w wyniku której Spółka opracuje i wdroży na rynek szereg innowacyjnych produktów, przeznaczonych do stosowania przede wszystkim w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

 

Termin realizacji

Projekt podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie zostaną zrealizowane prace budowlane związane z budową nowego budynku, natomiast w drugim, nowopowstały obiekt zostanie wyposażony w potrzebną infrastrukturę badawcza oraz niezbędne wyposażenie laboratoryjne i biurowe. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017 – 2019.

 

Wartość projektu

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 8 875 052,70 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  2 012 337,20 PLN.

 

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 3 z dnia 12.03.2018 r.
Zamawiający Atlas Sp. z o.o. odwołuje postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 3 z dnia 12.03.2018 roku  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095609 na roboty budowlane dla Projektu: „Budowa Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu”.  Zgodnie z pkt. „Ocena oferty. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji” ww. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

 

2018.03.12

Zapytanie ofertowe – 3.  Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy ATLAS – Zgierz

Informujemy, iż w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095609# w dniu 12.03.2018 r. opublikowane zostało zapytanie ofertowe nr 1095609  na roboty budowlane dla Projektu: „Budowa Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej prezentujemy do pobrania załączniki do w/w zapytania ofertowego. Dokumentacja budowlana, stanowiąca załącznik nr 1, zostanie udostępniona Oferentowi w biurze Działu Inwestycji ATLAS Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Szczawińska 52A, w godzinach pracy Zamawiającego lub na wniosek Oferenta w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na wskazany adres mailowy.

 

2018.03.12

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2 z dnia 25.01.2018 r.

Zamawiający Atlas Sp. z o.o. odwołuje postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 2 z dnia 25.01.2018 roku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083947# na roboty budowlane dla Projektu: „Budowa Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu”. Zgodnie z pkt. „Ocena oferty. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji” ww. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

 

Zapytanie ofertowe nr 2. – 2018-01-25  Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy ATLAS – Zgierz

Informujemy, iż w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083947 , w dniu 25.01.2018 r. opublikowane zostało zapytanie ofertowe nr 1083847  na roboty budowlane dla Projektu: „Budowa Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej prezentujemy do pobrania załączniki do w/w zapytania ofertowego. Dokumentacja budowlana, stanowiąca załącznik nr 1, zostanie udostępniona Oferentowi w biurze Działu Inwestycji ATLAS Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Szczawińska 52A, w godzinach pracy Zamawiającego lub na wniosek Oferenta w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na wskazany adres mailowy.

 

Zapytanie ofertowe – 2017-07-17 Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy ATLAS – Zgierz

Informacja o wynikach wyboru oferty

Informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego  na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu, wraz ze specyfikacjami wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., gazowej, wentylacji i klimatyzacji jako wykonawca  została wybrana firma:  Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „Filar” s. c. M. Wieczorek, W. Kamiński, J. Jasieczek z Łodzi.

UWAGA!

Zmiana w Zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 18.07.2017 roku na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu na działce nr 238/1 oraz 180/6 w obrębie 0114, Zgierz 114, wraz ze specyfikacjami wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., gazowej, wentylacji i klimatyzacji

 

w ramach Projektu:

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w załączniku Zmiana treści Zapytania ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 zmiana_tresci_zapytania_ofertowego

zapytanie_ofertowe_zgierz_projekt_v_7_01_08_2017

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.07.2017 roku dotyczy:  

Wykonania projektu budowlanego i wykonawczego Nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu na działce nr 238/1 oraz 180/6 w obrębie 0114, Zgierz 114, wraz ze specyfikacjami wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., gazowej, wentylacji i klimatyzacji.
w ramach Projektu: Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

zapytanie_ofertowe_zgierz_projekt_v_6_18_07_2017

zalacznik_nr1_opis_programu_uzytkowego_cbr_18072017
zalacznik_nr_1_cbr_zgierz_pzp_18072017
zalacznik_nr 1_cbr_zgierz_przekroj_1_1_18072017
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_rzut_pietra_18072017dwg_model

zalacznik_nr1_cbr_zgierz_rzut_przyziemia_18072017
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_elewacja_poludniowa_180
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_elewacja_polnocna_18072
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_elewacja_wschodnia_18072017
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_elewacja_zachodnia_18072017

zalacznik_nr1_cbr_zgierz_przekroj_2_2_18072017
zalacznik_nr1_cbr_zgierz_przekroj_3_3_18072017

 

zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_1_nowe_centrum_badawczo_rozwojowe_grupy_atlas_zgierz_
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_1_nowe_centrum_badawczo_rozwojowe_grupy_atlas_zgierz_
zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_nr_1_nowe_centrum_badawczo_rozwojowe_grupy_atlas_zgierz_
zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego_nr_1_oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci_nowe_centrum_badawczo_rozwojowe_grupy_atlas_zgierz_
zalacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego_nr_1_planowana_tresc_umowy_z_wykonawca_nowe_centrum_badawczo_rozwojowe_grupy_atlas_zgierz_