piksel
Helpline

standard

OK! – ELASTIFIED ADHESIVE OK! – ELASTIFIED ADHESIVE
adhesive for tiles 2-10 mm
ATLAS ATUT ATLAS ATUT
adhesive for tiles 2-10 mm (C1T type)
ATLAS MIG 2 ATLAS MIG 2
fast setting adhesive for gres-porcelain tiles 2-5 mm (C1FTE type)
ELASTIFIED ADHESIVE MORTAR ATLAS ELASTIFIED ADHESIVE MORTAR ATLAS
general-use adhesive 2-10 mm (C1TE type)