Infolinia

Perlit AF sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo obecne w strukturze Grupy ATLAS od momentu swojego powstania w 2013 roku. Zajmuje się produkcją lekkiego kruszywa mineralnego – perlitu ekspandowanego, wytwarzanego w zakładzie zlokalizowanym w wielkopolskim Kazimierzu Biskupim.

Perlit ekspandowany stosowany jest głównie w budownictwie – do produkcji materiałów izolacyjnych (izolacja akustyczna i termiczna ); jako domieszka do tynków gipsowych obniżająca ich masę, a także jako podstawowy składnik cementowo-wapiennych zapraw tynkarskich. Perlit znajduje również zastosowanie w przemyśle spożywczym jako materiał filtracyjny oraz w hutnictwie – do zasypek izolacyjnych i izolacyjno-egzotermicznych. Przeznaczony jest także do produkcji tzw. agroperlitu, czyli komponentu mieszanek glebowych, w których pełni funkcję regulatora wilgotności oraz nośnika nawozów i pestycydów.

Więcej informacji na www.perlitaf.pl