piksel
Infolinia
EPOLIS P-WSL3

EPOLIS P-WSL3

uniwersalne spoiwo epoksydowe

EPOLIS P-WSL3

Najważniejsze cechy

    - spoiwo mas posadzkowych, epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych oraz laminatów epoksydowo-szklanych

Opis

Zastosowanie:
- spoiwo mas posadzkowych, epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych oraz laminatów epoksydowo-szklanych
- do uzyskania posadzek dekoracyjnych - z dodatkiem piasków barwionych (kamienny dywan)
- do uzyskania cieczo i chemoszczelnych laminatów - w połączeniu z matą szklaną
- jako warstwa gruntująca
- do wyrównywania poziomych podłoży betonowych - po zmieszaniu z drobnym piaskiem kwarcowym
do góry
EPOLIS P-WSL3
EPOLIS P-WSL3
uniwersalne spoiwo epoksydowe