Infolinia
IZOHAN Br

IZOHAN Br

grunt asfaltowo-żywiczny

IZOHAN Br

Najważniejsze cechy

 • wodochronny
 • gotowy do użycia
 • zabezpiecza betony przed korozją
 • dobra przyczepność
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Szczotka dekarska Szczotka dekarska
Wiadukty drogowe Wiadukty drogowe

Opis

Przeznaczony do gruntowania powierzchni mineralnych oraz bitumicznych z pap asfaltowych przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, wykonywania powłok antykorozyjnych, konserwacji skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziała dalszemu procesowi korozji betonu).

Główne właściwości

 • jest wodochronny
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
 • dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską
 • zwiększa przyczepność podłoży
 • posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni
 • zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych

Główne parametry

 • Zużycie: nie mniej niż 0,3 l/m2
 • Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 godzin
 • Więcej informacji o produkcie

  WŁAŚCIWOŚCI

  do góry
  •    posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni
  •    posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych
  •    jest wodochronny
  •    jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia); dajacy się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską
  •    zwiększa przyczepność podłoży
  •    zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją

ZASTOSOWANIE

do góry
•    gruntowanie powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej
•    wykonywanie powłok antykorozyjnych
•    konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziała dalszemu procesowi korozji)

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia:
nie dłuższy niż 12 godzin
Lepkość umowna w temp. 23 +/- 0,5°C mierzona kubkiem wypływowym nr 4:
od 30 do 150 s
Temperatura zapłonu wg Martensa–Penskiego:
od 31°C do 40°C

ZUŻYCIE

do góry
Ok. 0,3 l /m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone ze starych luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność.

Nanoszenie roztworu gruntującego:

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się jednokrotnie na gruntowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem. Produkt należy nanosić możliwie jak najcieńszą warstwą.

UWAGI

do góry

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1–2 doby.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń  przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza.

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN Br
IZOHAN Br
grunt asfaltowo-żywiczny