Infolinia
IZOHAN epoxy EP-602

IZOHAN epoxy EP-602

membrana epoksydowa

IZOHAN epoxy EP-602

Najważniejsze cechy

 • odporna na ścieranie i uderzenia
 • odporna na chemikalia
 • samodzielna aplikacja
 • szerokie zastosowania przemysłowe
Chemoodporny Chemoodporny
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

Dwuskładnikowa elastyczna membrana epoksydowa stanowiąca ochronę podłoży mineralnych przed wodą, ściekami, substancjami agresywnymi chemicznie oraz w wersji z piaskiem izolację odporną na ścieranie.

Główne właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • tworzy powłokę wytrzymałą na obciążenia mechaniczne (ścieranie, uderzenia)
 • odporna na działanie mediów o charakterze kwaśnym lub zasadowym, na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej, olejów, benzyny itp.
 • po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy ciągliwo-elastyczną warstwę izolacji przeciwwodnej i nawierzchnię o wysokiej odporności na ścieranie

Główne parametry

 • Skład: żywica epoksydowa
 • Absorpcja wody: max 1,5%
 • Przyczepność: powyżej 3,5 MPa
 • Odporność na ścieranie: klasa A9
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN epoxy ep-602

Właściwości

do góry


• Bardzo dobrze przyczepna do podłoża


• Tworzy powłokę wytrzymałą na obciążenia mechaniczne (ścieranie, uderzenia)


• Odporna na działanie mediów o charakterze kwaśnym lub zasadowym, na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej, olejów, benzyny itp.


• Po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym tworzy ciągliwo-elastyczną warstwę izolacji przeciwwodnej i nawierzchnię o wysokiej odporności na ścieranie

Zastosowanie

do góry

• Do samodzielnego zabezpieczenia konstrukcji betonowych i elementów stalowych w przemysle i budownictwie oraz zbiorników balastowych i sciekowych np. oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim.

• W wersji z piaskiem jako warstwa nawierzchniowa izolacyjna do zabezpieczania ciągów pieszych i obciążonych ruchem kołowym (np. garaże wielostanowiskowe). 

• W wersji z piaskiem jako izolacyjna warstwa nawierzchniowa na tarasy i balkony.

Sposób stosowania

do góry

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia betonowa o odpowiedniej wytrzymałości, czysta, bez rys, występów i szczelin, pozbawiona mleczka cementowego, przepiaskowana lub oczyszczona szczotką drucianą, podłoże suche lub wilgotne, pozbawione tłuszczu, kurzu, pyłu i wtrąceń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże należy zagruntować preparatem IZOHAN epoxy EP-601.

Nie później niż po 34 godzinach zastosować produkt IZOHAN epoxy EP-602.

Aplikacja materiału

Wymieszać składnik A ze składnikiem B (utwardzacz) w zalecanej proporcji przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (300-400 obr./min) przez około 3 minuty. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostałych na ściankach i na dnie zbiornika. Z tego względu zaleca się przelać mieszaninę do nowego pojemnika i ponownie zamieszać. Czas przydatności wymieszanych składników wynosi ok. 45 min. Żywotność kończy się gdy materiał zmienia konsystencję. Nie nanosić gdy temperatura podłoża jest mniej niż 3 st. C wyższa od temperatury punktu rosy. Powłokę można aplikować za pomocą pędzla, wałka, pacy lub natrysku bezpowietrznego. Ciśnienie w pistolecie co najmniej najmniej 15 MPa, średnica przewodów, co najmniej 8 mm, dysze 0,56-0,66 mm, kąt otwarcia 40-80 st.

Przed przystąpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie próby aplikacyjnej w warunkach poligonowych, w celu upewnienia się iż wybrana technika aplikacji daje zakładany efekt.

Przy obciążeniu ruchem kołowym po wymieszaniu składników A i B dodawać stopniowo piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4-0,5 mm lub 0,8 - 1,2 mm w stosunku 1:1 wagowo. Wymieszać składniki aż do uzyskania jednorodnej konsystencji (ok. 3 min.). Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz zamieszać. Nanosić ręcznie przy pomocy pacy zębatej.vWysokość zębów zależna jest od wymaganej grubości warstwy. Po rozłożeniu natychmiast wyrównać powierzchnię teflonowym wałkiem okolcowanym w celu odpowietrzenia powłoki.

W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia i podłoża, cyrkulacji powietrza itp. przerwa czasowa do następnej operacji roboczej t.j. nakładania następnej warstwy tej lub innej żywicy powinna wynosić ok. 24 godziny.

Przechowywanie

do góry

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5 st. C. IZOHAN epoxy EP-602 powinien być sezonowany co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu min. o temperaturze +15 st. C. 

Uwagi

do góry

Przy temp. poniżej +15 st. C należy zredukować ilość piasku kwarcowego. Zalecany stosunek mieszania od 1:0,9 do 1:0,7 wagowo. Przestrzegać przepisów BHP. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi, utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie. Wszystkie dane techniczne bazują na próbach laboratoryjnych, praktyczne wyniki mogą się od nich różnić ze względu na okoliczności, na które producent nie ma wpływu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 st. C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Dane techniczne

do góry
Skład żywica epoksydowa, wypełniacz, pigment, dodatki, utwardzacz
Gęstość 1,1 g/cm3
Czas schnięcia ok. 24 godziny
Czas na zużycie po wymieszaniu 2 składników 45 minut
Czas pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw               24 godziny
Odporność na deszcz po ok. 6 godzinach
Czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni
Zalecana ilość warstw 2-pędzel, 1(2mm)-pacą
Kolor szary
Zalecana grubość powłoki 2 mm
Zawartość substancji nielotnych 56% objętościowo
Stosunek skł. A : skł. B 100:54 wagowo
Temperatura podczas aplikacji i wiązania

od +15 st. C

do +30 st. C

Absorpcja wody max 1,5%
Przyczepność powyżej 3,5 MPa
Odporność na ścieranie klasa A9
Wydłużenie 93%
Wydłużenie w -10 st. C 75%
Zgodność z normą PN-C-81916:2001 rodzaj C
Opakowania zestaw 3 kg (1,95 kg + 1,05 kg)                   

Zużycie:

powłoka bez piasku: 1,0-1,2 kg/m2
izolacja-nawierzchnia: • 1,6 kg/m2 EP-602 + 1,6* kg/m2 piasku kwarcowego min. 2 mm grubości na ciągach komunikacyjnych obiążonych niewielkim ruchem pieszym
  • 2,4 kg/m2 EP-602 + 2,4* kg/m2 piasku kwarcowego min. 3 mm grubości na ciągach komunikacyjnych obciążonych średnim ruchem pieszym i sporadycznym ruchem samochodowym
  • 4,0 kg/m2 EP-602 + 4,0* kg/m2 piasku kwarcowego min. 5 mm grubości na ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem samochodów osobowych

*Przy temp. poniżej +15 st. C należy zredukować ilość piasku kwarcowego. Zalecany stosunek mieszania od 1:0,9 do 1:0,7 wagowo.

Polecamy

do góry
Taras z posadzką epoksydową w systemie IZOHAN
Film instruktażowy pokazujący jak wykonać posadzkę epoksydową na tarasie w systemie IZOHAN.
do góry
IZOHAN epoxy EP-602
IZOHAN epoxy EP-602
membrana epoksydowa