piksel
Infolinia
IZOHAN epoxy X9

IZOHAN epoxy X9

powłoka epoksydowo-bitumiczna

IZOHAN epoxy X9

Najważniejsze cechy

 • dobra przyczepność
 • odporność na ścieranie
 • pozbawiona smół węglowych
 • wodoodporna
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wałek Wałek

Opis

Ochrona podłoży mineralnych lub stalowych przed wodą lub ściekami. Do gruntowania, po uprzednim rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem lakowym w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik), konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej, technicznej oraz w środowiskach agresywnych korozyjnie; do samodzielnego zabezpieczania konstrukcji betonowych i elementów stalowych w przemyśle i budownictwie przy klasie ekspozycji XA1, XA2, XA3 oraz zbiorników balastowych i ściekowych, np. w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.

Główne właściwości

 • bardzo dobrze przyczepna do podłoża
 • tworzy powłokę wytrzymałą na obciążenia mechaniczne (ścieranie, uderzenie)
 • odporna na działanie mediów o charakterze kwaśnym lub zasadowym,
 • odporna na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej

Główne parametry

 • zużycie 0,3 kg/m2 przy gruntowaniu; 0,6 kg/m2 przy właściwej warstwie
 • czas schnięcia ok. 6 h
 • temperatura obróbki od + 5 st.C do + 25 st.C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN epoxy X9

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    Farba pozbawiona smół węglowych i substancji bitumicznych zawierających benzopiren oraz utwardzaczy typu amin aromatycznych
•    Bardzo dobrze przyczepna do podłoża
•    Tworzy powłokę wytrzymałą na obciążenia mechaniczne (ścieranie, uderzenie)
•    Odporna na działanie mediów o charakterze kwaśnym lub zasadowym, na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej

ZASTOSOWANIE

do góry
Gruntowanie – po uprzednim rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem lakowym w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik) – konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie morskiej, rzecznej, technicznej oraz w środowiskach agresywnych korozyjnie

Samodzielne zabezpieczanie konstrukcji betonowych i elementów stalowych w przemyśle i budownictwie oraz zbiorników balastowych i ściekowych np. w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim
Skład:

asfalt, żywica epoksydowa, utwardzacz, rozpuszczalnik lakowy

Gęstość:
ok. 1,1 g/cm3
Czas schnięcia:
ok. 6 godzin

Czas na zużycie po wymieszaniu obydwu składników:

45 min

Czas pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw:

po 24 godzinach
Odporność na deszcz:
po ok. 6 godzinach
Czas pełnego utwardzenia powłoki:
7 dni
Zalecana ilość warstw:
2
Kolor:
czarny
Temperatura zapłonu:
nie mniej niż 21°C
Zalecana grubość powłoki:
300 µm
Zawartość substancji nielotnych:
56% objętościowo
Zawartość rozpuszczalników:
30% masowo
Stosunek skł. A : skł. B:
100:14
Temperatura stosowania:
od +5°C do +30°C

ZUŻYCIE

do góry
Przy gruntowaniu: 0,3 kg/m2
Przy właściwej warstwie: 0,6 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia stalowa – oczyszczona do stopnia czystości co najmniej Sa2 wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia sucha, pozbawiona soli, tłuszczu i kurzu.
Powierzchnia betonowa – po minimum 28 dniach dojrzewania, o odpowiedniej wytrzymałości, czysta, bez rys, występów i szczelin, pozbawiona mleczka cementowego, przepiaskowana lub oczyszczona szczotką drucianą, podłoże suche (max. 4 % wilgotności), pozbawione tłuszczu, kurzu, pyłu i wtrąceń.

Aplikacja materiału
Wymieszać składnik A ze składnikiem B (utwardzacz) w zalecanej proporcji przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (300-400 obr./min) przez około 3 minuty. Podczas dłuższego malowania mieszanie powtarzać co pewien czas. Żywotność kończy się gdy materiał zmienia konsystencję. Przy gruntowaniu dodajemy do wymieszanych składników rozpuszczalnik lakowy w proporcji 3:1 (farba:rozpuszczalnik).

Powłokę można aplikować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego (ciśnienie w pistolecie co najmniej 15 MPa, średnica przewodów, co najmniej 8 mm, dysze 0,56-0,66 mm, kąt otwarcia 40-80°).

UWAGI

do góry
Nie nanosić gdy temperatura podłoża jest mniej niż 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Przed przystąpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie próby aplikacyjnej w warunkach poligonowych, w celu upewnienia się iż wybrana technika aplikacji daje zakładany efekt.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania  prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi, utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności  względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Wszelkie dane techniczne bazują na próbach laboratoryjnych, praktyczne wyniki mogą się od nich różnić ze względu na okoliczności na które producent nie ma wpływu.

Produkt należy przechowywać na paletach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w karcie ChPN.
do góry
IZOHAN epoxy X9
IZOHAN epoxy X9
powłoka epoksydowo-bitumiczna