Infolinia
IZOHAN GRZYBOCHRON

IZOHAN GRZYBOCHRON

preparat do zabezpieczania przed porażeniem grzybami i pleśnią

IZOHAN GRZYBOCHRON

Najważniejsze cechy

 • zabezpiecza przed rozwojem pleśni
 • wysokie właściwości penetr.
 • łatwy w stosowaniu
 • nie wymaga specj. sprzętu
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom

Opis

profesjonalne zabezpieczanie ścian budynków przed pierwotnym (prewencja) i wtórnym (po odgrzybieniu) porażeniem grzybami i pleśniami.

Główne właściwości

 • posiada wysokie właściwości penetracyjne
 • tworzy bezbarwną powłokę zabezpieczającą
 • łatwy i szybki w stosowaniu
 • odporny na na zmienne warunki atmosferyczne

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 0,3 l/m2
 • Temperatura obróbki +5 st. C do +25 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN grzybochron

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    skutecznie zabezpiecza przed rozwojem pleśni grzybowych i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych
•    posiada wysokie właściwości penetracyjne w głąb materiałów budowlanych, takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
•    charakteryzuje się łatwością i szybkością w stosowaniu
•    prace zabezpieczające można wykonywać samodzielnie
•    nie jest wymagane użycie żadnego specjalistycznego sprzętu
•    preparat nakłada się za pomocą natrysku lub pędzla
•    tworzy bezbarwną powłokę zabezpieczającą, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, którą można pokryć dowolną farbą akrylową

ZASTOSOWANIE

do góry
•    odgrzybianie powierzchni mineralnych, materiałów budowlanych (np. tynków cementowo-wapiennych, cementowych, powierzchni betonowych, cegieł)

•    zabezpieczenie przed rozwojem pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride oraz grzybów podstawczaków należących do klasy Basidiomycetesi

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

Wodna dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkiem biocydów

Substancja czynna

Chlorek didecylodimetyloamonium

0,5g/100g – C, Xn

Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne

Propan-2-ol – ok. 0,4g/100g – F; Xi

Dawki skuteczne produktu

Grzyby podstawczaki – 394 g/m2
Pleśń – 410 g/m2
Konsystencja:
Ciekła
Barwa
Mlecznobiała

Odstęp pomiędzy aplikacjami

12-24 godz.

Temperatura stosowania i przechowywania:

od +5ºC do +25ºC

ZUŻYCIE

do góry
Zastosowanie
Zużycie
jednokrotne zastosowanie
0,3 l/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

ściany po wykonaniu operacji odkażania

Po wykonaniu operacji odkażania preparatem IZOHAN grzybostop ścianę należy otynkować lub wygładzić wyprawą tynkową. Wygładzoną powierzchnię zabezpieczyć jedną warstwą preparatu IZOHAN grzybochron. Środek nanosi się natryskiem lub za pomocą pędzla. Po wyschnięciu należy zabezpieczoną powierzchnię pomalować dowolną farbą akrylową, wyłożyć tapetą lub inną okładziną ścienną.

ściany narażone na zawilgocenie i porażenie grzybami

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne narażone na zawilgocenie, ale jeszcze nie porażone grzybami należy zabezpieczyć poprzez nałożenie jednej warstwy preparatu IZOHAN grzybochron. Środek nanosi się natryskiem lub pędzlem. Po całkowitym wyschnięciu preparatu zabezpieczoną powierzchnię należy pomalować dowolną farbą akrylową, wyłożyć tapetą lub inną okładziną ścienną.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 5ºC do 25ºC w oryginalnych, zamkniętych i zabezpieczonych przed zamarzaniem opakowaniach producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu, a środowisko przed skażeniem. Przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których był stosowany, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

 Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
 
Pierwsza pomoc:
Nigdy nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma drgawki. W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska. Skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym

Zatrucie inhalacyjne: Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie doustne: Przepłukać usta. Podać wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

Skażenie oczu: Usunąć szkła kontaktowe. Skażone oczy delikatnie czyścić mechanicznie. Następnie oczy należy obficie i długo przemywać tylko zimną wodą, starając się wywijać powieki. Wpuścić 1-2 krople oleju rycynowego dla złagodzenia bólu. Oczy osłonić gazą. Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry: Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody, a następnie wodą z łagodnym mydłem. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry

do góry
IZOHAN GRZYBOCHRON
IZOHAN GRZYBOCHRON
preparat do zabezpieczania przed porażeniem grzybami i pleśnią