piksel
Infolinia
IZOHAN GRZYBOSTOP

IZOHAN GRZYBOSTOP

preparat do zwalczania grzybów i pleśni

IZOHAN GRZYBOSTOP

Najważniejsze cechy

  • skutecznie zwalcza grzyby
  • głęboko penetruje
  • łatwy w stosowaniu
  • nie wymaga sprzętu

Opis

odgrzybianie materiałów budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe i betony.

Główne właściwości

  • wysoka skuteczność zwalczania pleśni i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych
  • głęboka penetracja w głąb materiałów budowlanych
  • łatwy i szybki w stosowaniu

Główne parametry

  • Zużycie: ok. 0,1 l/m2
  • Temperatura obróbki +5 st. C do +25 st. C
  • Więcej informacji o produkcie IZOHAN grzybostop

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    wysoka skuteczność zwalczania pleśni i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych
•    głęboka penetracja w głąb materiałów budowlanych, takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
•    łatwość i szybkość stosowania
•    prace odgrzybieniowe można wykonywać samodzielnie
•    nie jest wymagane użycie żadnego specjalistycznego sprzętu
•    preparat nakłada się za pomocą natrysku lub pędzla
Skład:

wodny roztwór biocydu

Substancja czynna

chlorek didecylodimetyloamonium

0,5g/100g – C, Xn

Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne

Propan-2-ol – ok. 0,4g/100g – F; Xi

Dawki skuteczne produktu

Grzyby podstawczaki – 394 g/m2
Pleśń – 410 g/m2
Konsystencja:
Ciekła

Odstęp pomiędzy aplikacjami

12-24 godz.

Temperatura stosowania i przechowywania:

od +5ºC do +25ºC

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

Nr 3091/07

ZUŻYCIE

do góry
Zastosowanie
Zużycie
jednokrotne zastosowanie
0,1 l/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

ściany słabo zawilgocone i porażone pleśniami

Powierzchnię ścian oczyścić na mokro, zdrapując nalot pleśni i grzybów szczotką. Ścianę odkurzyć z pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię spryskać preparatem IZOHAN grzybostop i odczekać do wyschnięcia. Po 24 h operację powtórzyć. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarażeniem grzybami i pleśnią należy przesmarować powierzchnię preparatem zabezpieczającym IZOHAN grzybochron. Łącznie środek grzybobójczy powinien być stosowany trzykrotnie (tzw. tyndalizacja – trzykrotnie powtórzenie w odstępach 12-24 godzinnych). Po zastosowaniu preparatu powierzchnię należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

ściany mocno zawilgocone i porażone pleśniami

Skuć zawilgocone tynki przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotką metalową. Tak przygotowaną ścianę pozostawić do wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnięcie można przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub odkurzaczem. Następnie powierzchnię należy spryskać warstwą preparatu IZOHAN grzybostop i odczekać do wyschnięcia. Po przeschnięciu czynność należy powtórzyć (patrz opis wyżej). Po całkowitym wyschnięciu preparatu na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk. W celu uniknięcia ponownego zakażenia grzybami i pleśnią powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem IZOHAN grzybochron. Po zastosowaniu preparatu powierzchnię należy pokryć farbą, tapetą lub inną okładziną.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 5ºC do 25ºC w oryginalnych, zamkniętych i zabezpieczonych przed zamarzaniem opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji.

Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i podczas jego stosowania należy nosić ubrania, rękawice i okulary ochronne. Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu, a środowisko przed skażeniem. Przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów. Pomieszczenia, w których był stosowany, należy intensywnie wietrzyć. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

 Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
 

Pierwsza pomoc: Nigdy nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma drgawki. W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego środowiska. Skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym.

Zatrucie inhalacyjne: Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc lekarską.

Zatrucie doustne: Przepłukać usta. Podać wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.

Skażenie oczu: Usunąć szkła kontaktowe. Skażone oczy delikatnie czyścić mechanicznie. Następnie oczy należy obficie i długo przemywać tylko zimną wodą, starając się wywijać powieki. Wpuścić 1-2 krople oleju rycynowego dla złagodzenia bólu. Oczy osłonić gazą. Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry: Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody, a następnie wodą z łagodnym mydłem. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry.

do góry
IZOHAN GRZYBOSTOP
IZOHAN GRZYBOSTOP
preparat do zwalczania grzybów i pleśni