piksel
Infolinia
IZOHAN IMS

IZOHAN IMS

izolacja przeciwwodna grubowarstwowa rozpuszczalnikowa

IZOHAN IMS

Najważniejsze cechy

 • bez tynku wyrównawczego
 • odporna na wysokie ciśn.
 • wysokoelastyczny
 • łatwy i szybki w stosowaniu
Paca Paca
Pokrycie dachowe zewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wiadukty drogowe Wiadukty drogowe

Opis

Przeznaczona do wykonywania właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów bez wkładek zbrojących, a także faset oraz przejść pion/poziom.

Główne właściwości

 • nie wymaga tynku wyrównawczego
 • odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)
 • daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
 • jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

Główne parametry

 • Zużycie: 0,9-1,0 kg/m2/mm
 • Czas schnięcia: 10 godzin
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN IMS

ZASTOSOWANIE

do góry
Wykonywanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów bez wkładek zbrojących.

WŁAŚCIWOŚĆI

do góry
•    nie wymaga tynku wyrównawczego
•    jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)
•    daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
•    jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

asfalty modyfikowane polimerami, włókna zbrojące, rozpuszczalniki organiczne

Temperatura zapłonu wg Martensa–Penskiego:
nie mniej niż 53°C
Czas schnięcia:
ok. 10 godzin
Przyczepność końcowa do betonu:
nie mniej niż 0,8 MPa
Gęstość:
ok. 0,9 kg/dm3
Odporność na wodę pod ciśnieniem:
0,8 MPa przy warstwie o grubości 4 mm
Mostkowanie rys:
1-1,5 mm

Wydajność ok. 0,9-1,0 kg /m2/na 1 mm grubości warstwy.

Zużycie w zależności od typu izolacji:

Typ izolacji

Zalecana grubość warstwy

Zużycie
Lekka (przeciwwilgociowa)
2 mm
Ok. 1,8-2,0 kg/m2
Średnia (woda gruntowa)
3 mm
Ok. 2,7-3,0 kg/m2
Ciężka (woda pod ciśnieniem)
4 mm
Ok. 3,6-4,0 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego, smoły oraz innych substancji antyadhezyjnych. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem tych zawierających środki zmiękczające. Podłoża betonowe należy uprzednio zagruntować.

We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia z zapraw typu PCC). Wyrób można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych porach, np. przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) przy użyciu tej samej masy szpachlowej. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 

 

Nanoszenie bitumicznej masy izolacyjnej

Masę nakłada się za pomocą pacy lub szpachli na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Do tak wykonanej hydroizolacji można przyklejać płyty ocieplające stosując odpowiednią zaprawę zabezpieczającą styropian przed zanikaniem.

UWAGI

do góry

Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania.

Przy murze pełno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego.

W przypadku występowania wody pod ciśnieniem, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, należy podczas wykonywania prac wtopić wkład z tkaniny siatkowej. Założenie wkładu z tkaniny zaleca się również stosować w strefach, które są narażone na pęknięcia.

Nie zaleca się stosowania bitumicznej masy izolacyjnej na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy.

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyżej +5°C). W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1–2 doby.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń  przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN IMS
IZOHAN IMS
izolacja przeciwwodna grubowarstwowa rozpuszczalnikowa