piksel
Infolinia
IZOHAN RENOBUD R-140

IZOHAN RENOBUD R-140

elastyczna dekoracyjna powłoka malarska

IZOHAN RENOBUD R-140

Najważniejsze cechy

 • elastyczny w niskich temperaturach
 • przepręża pęknięcia do 0,3 mm
 • tworzy powłokę odporną na wilgoć
 • odporny na obciążenia
Mosty Mosty
Paca Paca
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wałek Wałek
Wiadukty drogowe Wiadukty drogowe
Wiadukty kolejowe Wiadukty kolejowe

Opis

Stosowany jest jako odporna na działanie czynników atmosferycznych elastyczna powłoka ochronna i dekoracyjna na powierzchniach konstrukcji betonowych i żelbetowych w inżynierii komunikacyjnej; może być stosowany na powierzchnie nowe oraz remontowane przy wykonywaniu prac naprawczych konstrukcji betonowych.

Główne właściwości

 • pozostaje elastyczny w niskich temperaturach i przepręża pęknięcia do 0,3 mm
 • tworzy barierę ochronną dla dwutlenku węgla, jonów chlorkowych i siarczanów
 • tworzy powłokę odporną na wilgoć, płyny motoryzacyjne (kwasy, płyn chłodniczy, oleje, spryskiwacz do szyb)
 • odporny na obciążenia punktowe i ciągłe
 • trwały (także w agresywnej atmosferze)
 • odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego oraz długotrwałych procesów wietrzenia
 • doskonale kryje

Główne parametry

 • Zużycie: 0,6 kg/m2/powłokę
 • Temperatura obróbki od +5 st. C do + 25 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN RENOBUD R-140

Właściwości

do góry


● pozostaje elastyczny w niskich temperaturach i przepręża pęknięcia do 0,3 mm


● tworzy barierę ochronną dla dwutlenku węgla, jonów chlorkowych i siarczanów


● przepuszczalny dla pary wodnej


● tworzy powłokę odporną na wilgoć, płyny motoryzacyjne (kwasy, płyn chłodniczym, oleje, spryskiwacz do szyb)


● odporny na obciążenia punktowe i ciągłe


● trwały (także w agresywnej atmosferze


● odporny na działanie promieniowania UV oraz długotrwałych procesów wietrzenia


● doskonale kryje

Zastosowanie

do góry


IZOHAN renobud R-140
stosowany jest jakos odporna na działanie czynników atmosferycznych, elastyczna powłoka ochronna i dekoracyjna na powierzchniach konstrukcji betonowych i żelbetowych w inżynierii komunikacyjnej. Może być stosowany na powierzchnie nowe oraz remontowane przy wykonywaniu prac naprawczych konstrukcji betonowych. IZOHAN renobud R-140 wchodzi w skład systemu IZOHAN renobud R.

Przygotowanie podłoża

do góry


Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających lub uniemożliwiających przywieranie, np. kurz, mleczko cementowe, stare wymalowania etc. W zależności od stanu podłoża należy zastosować odpowiednie metody jego przygotowania, np. zamiatanie, odkurzanie, szczotkowanie, szlifowanie, śrutowanie. W celu uzyskania równej grubości warstwy ochronnej należy uzupełnić wszelkie nierówności, ubytki i pory odpowiednimi masami sustemu IZOHAN renobud R.

Sposób stosowania

do góry


Przed rozpoczęciem pracy z IZOHAN renobud R-140 należy go dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania mieszanie powtarzać co pewien czas. Farbę nakłada się w dwóch warstwach wałkiem lub pędzlem. Nie należy wykonywać powłoki w czasie silnego wiatru oraz jeżeli w ciągu od 5 do 7 godzin po nałożeniu farby spodziewany jest deszcz, a także gdy spodziewany jest spadek temperatury otoczenia poniżej 5 st.C w ciągu 24 godzin.

Przechowywanie

do góry


Do 12 miesięcy od daty produkcji - na paletach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w ciepłym miejscu

Uwagi

do góry


IZOHAN renobud R-140
zawiera rozpuszczalnik. Należy zadbać o dobrą wentylację. W czasie pracy w pomieszczeniach zamkniętych przestrzegać branżowych przepisów bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23 st.C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania. Narzędzia zabrudzone podczas prac można oczyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Dane techniczne

do góry
Skład dyspersja akrylowa, wypełniacze, pigment
Przepuszczalność pary wodnej ≤ 4m
Przepuszczalność dwutlenku węgla ≥ 50m
Przerwa między nanoszeniem poszczególnych warstw 24 godziny
Pełne właściwości po 48 godzinach
Wytrzymałość na oderwanie od podłoża ≥ 3,0MPa
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 30%
Temperatura obróbki i przechowywania od +5 st.C do +25 st.C               
Zgodność z Normą PN-EN 1504-2:2006
Zużycie 0,6 kg/m2/powłokę
Dostępne opakowania 5 kg
do góry
IZOHAN RENOBUD R-140
IZOHAN RENOBUD R-140
elastyczna dekoracyjna powłoka malarska