piksel
Infolinia
IZOHAN SBS-B

IZOHAN SBS-B

masa do konserwacji pokryć dachowych

IZOHAN SBS-B

Najważniejsze cechy

 • modyfikowany SBS-em
 • regeneruje i konserwuje papy dachowe
 • odporny na działanie czynników atm.
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Szczotka dekarska Szczotka dekarska

Opis

Masa bitumiczna modyfikowana SBS-em przeznaczona do konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych.

Główne właściwości

 • modyfikowany SBS-em
 • regeneruje i konserwuje papy dachowe
 • tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
 • zachowuje swoje właściwości zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia) dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską

Główne parametry

 • zużycie ok.0,4-0,6 kg/m2 w zależności od stanu podłoża
 • czas schnięcia ok 24 h
 • temperatura obróbki od + 5 st.C do + 25 st.C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN SBS-B

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    regeneruje i konserwuje papy dachowe

•    jest odporny na działanie czynników atmosferycznych

•    zachowuje swoje właściwości zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach

•    jest łatwy i szybki w stosowaniu (jest gotowa do użycia), da się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską

ZASTOSOWANIE

do góry
Konserwacja i renowacja papowych pokryć dachowych.

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia:
ok. 24 godzin
Temperatura zapłonu wg Martensa–Penskiego:
od 31°C do 40°C

Spływność masy z papy w temperaturze

60 +/- 2°C, przy kącie nachylenia 45°
w czasie 5 h
nie spływa

ZUŻYCIE

do góry

W zależności od stanu podłoża: 0,4 kg/m2 - 0,6 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przywieranie. Wszelkie pęcherze, wybrzuszenia i mechaniczne uszkodzenia doprowadzić do właściwego stanu stosując odpowiednie masy szpachlowe.

Aplikacja materiału

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem z twardym włosiem. W zależności od potrzeb preparat aplikuje się jedno- lub dwukrotnie w odstępach co najmniej 24 godzinnych. Podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas.

 

UWAGI

do góry

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń oraz do materiałów smołowych.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza.

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Produkt należy przechowywać na paletach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN SBS-B
IZOHAN SBS-B
masa do konserwacji pokryć dachowych