piksel
Infolinia
IZOHAN SBS-Gr

IZOHAN SBS-Gr

izolacja przeciwwilgociowa modyfikowana SBS-em

IZOHAN SBS-Gr

Najważniejsze cechy

 • modyfikowany SBS-em
 • bardzo dobra przyczepność
 • wodochronny
 • łatwy i szybki w stosowaniu
Mosty Mosty
Pokrycie dachowe zewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Szczotka dekarska Szczotka dekarska

Opis

Przeznaczona do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym.

Główne właściwości

 • modyfikowany SBS-em
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych
 • tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
 • jest wodochronny
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać szczotką dekarską

Główne parametry

 • zużycie ok. 0,7 kg /m2/warstwę
 • czas schnięcia ok. 24 h
 • temperatura obróbki od + 5 st.C do + 25 st.C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN SBS-Gr

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•    bardzo dobra przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych

•    odporność na działanie czynników atmosferycznych

•    wodochronność

•    łatwość i szybkość w stosowaniu (jest gotowa do użycia), da się nakładać szczotką dekarską

ZASTOSOWANIE

do góry
Wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym.

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia:
ok. 24 godzin
Temperatura zapłonu wg Martensa–Penskiego:
od 31°C do 40°C

Spływność masy z papy w temperaturze

60 +/- 2°C, przy kącie nachylenia 45°
w czasie 5 h:
nie spływa
Temperatura stosowania:
od +5°C do +25°C

ZUŻYCIE

do góry

Ok. 0,7 kg /m2/na warstwę

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować.

Nanoszenie powłoki asfaltowo-żywicznej

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską. Produkt należy nanosić możliwie jak najcieńszymi warstwami. Każdą następną warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, ale nie wcześniej niż po 24h – czyli po odparowaniu rozpuszczalnika.

UWAGI

do góry

Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas.

Naniesienie zbyt grubych warstw masy asfaltowo-żywicznej może skutkować ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia na powłoce mogą tworzyć się pęcherze.

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyżej +5°C). W czasie chłodów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1–2 doby.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Wyrób można stosować wyłącznie w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń  przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza.

Wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN SBS-Gr
IZOHAN SBS-Gr
izolacja przeciwwilgociowa modyfikowana SBS-em