Infolinia
IZOHAN WODOCHRON W

IZOHAN WODOCHRON W

koncentrat mikroemulsji silikonowej

IZOHAN WODOCHRON W

Najważniejsze cechy

 • na wysokozawilgocone pow.
 • nie tworzy niszczących soli
 • łatwy i szybki w stosowaniu
 • odporny na warunki atm.
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wylewanie Wylewanie

Opis

Do przeciwwilgociowej izolacji (przepony) poziomej przeciw wodzie podciąganej kapilarnie (zapobieganie rozprzestrzeniającemu się zawilgoceniu od dołu muru), przy stopniu zawilgocenia muru do 90% i maksymalnej koncentracji soli wynoszącej 1% masy.

Główne właściwości

 • skuteczny przy wysokich stopniach zawilgocenia muru
 • nie tworzy soli niszczących budowlę
 • łatwy i szybki w stosowaniu
 • odporny na na zmienne warunki atmosferyczne

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 0,3 l/m2
 • Temperatura obróbki +5 st. C do +25 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN WODOCHRON W

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    mikroemulsyjna budowa gwarantuje przenikanie preparatu do najmniejszych kapilar, wnika
do najwęższych naczyń włoskowatych
•    skuteczny przy wysokich stopniach zawilgocenia muru  oraz przy dużych grubościach ścian
•    nie tworzy soli niszczących budowlę
•    szczególnie skuteczny w przypadku zastosowania iniekcji ciśnieniowej
•    iniektowanie można wykonywać bez konieczności przerwy w eksploatacji obiektu

ZASTOSOWANIE

do góry
•    wykonanie przeciwwilgociowej izolacji (przepony) poziomej przeciw wodzie podciąganej kapilarnie  (zapobieganie rozprzestrzeniającemu się zawilgocenia od dołu muru)
•    wykonanie iniekcji bezciśnieniowej (wlewanie) i ciśnieniowej

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
mikroemulsja silikonowa
Barwa
mlecznobiała
Konsystencja
Ciekła

Temperatura stosowania

od +5ºC do +25ºC

ZUŻYCIE

do góry
ok.1,5-2,0 l/m2 przekroju poziomego muru

Koncentrat wodochron W należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w ciągu jednego dnia. Preparat iniekcyjny IZOHAN wodochron W można stosować w murach o stopniu zawilgocenia 45-75 % bez wstępnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstępne osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstępne obejmują najczęściej przygotowanie podłoża, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin.

 

Rozpoczynamy od usunięcia zniszczonych tynków, jastrychów i powłok malarskich przynajmniej 50 cm poza granice zawilgocenia. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa się tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku  posadzki ze ścianą, jeśli posadzka jest nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm.

Ściana, szczególnie w obiektach zabytkowych, nie jest w środku jednorodna, często można w niej znaleźć niewypełnione fugi, mikorysy czy nawet większe pęknięcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem właściwego preparatu iniekcyjnego wypełnia się większe pustki i rysy w murze. Właściwy preparat czynny powinien rozprzestrzenić się tylko w kapilarach, inaczej nie osiągniemy zamierzonego efektu.

Po wywierceniu otworów następuje ich odpylenie (odessanie pyły), następnie w otwory wprowadza się przy pomocy pompy niskociśnieniowej zaprawę (suspensję) IZOHAN renobud R-105. Przy wypełnianiu pustek stosuje się zazwyczaj ciśnienie rzędu 2-3 atmosfer.. Materiał wypełniający wprowadza się przez wywiercone otwory. Można też alternatywnie zastosować IZOHAN wodochron K.  

 

Po wykonaniu wstępnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu  następnych 60 minut należy wykonać właściwą iniekcję. Oznacza to, że częściowo stwardniałą zaprawę z wstępnej iniekcji należy rozwiercić i w te same otwory wprowadzić mikroemulsję silikonową.

W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony muru, a koniec otworu powinien być oddalony o 5-10 cm od przeciwległej powierzchni. Otwory  rozmieszcza się  w jednym (odstęp między ich środkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg otworów górnych musi być przesunięty o połowę odstępu w stosunku do szeregu otworów znajdujących się poniżej). Odstęp między górnym, a dolnym szeregiem otworów nie może przekraczać 8 cm.

 

Iniekcje dwurzędową wykonuje się głównie w otworach mieszanych. Otwory wierci się w spoinach jeśli przegroda wykonana jest z małonasiąkliwych kamieni o różnej wielkości i kształtach. W przypadku iniekcji dwurzędowej zużycie preparatu iniekcyjnego może wzrosnąć.

W przypadku murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje się najczęściej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji jednostronnej w grubszych murach też jest możliwe, należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to by otwory były do siebie równoległe.

 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej powinna wynosić ok. 30 mm, przy iniekcji ciśnieniowej z reguły 10-20 mm. Generalnie zaleca się nachylenie pod kątem 25o, tak aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwę spoiny. W cienkich murach otwory należy wiercić bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej płasko.

 

Iniekcję bezciśnieniową wykonujemy wlewając preparat IZOHAN wodochron W ‘mokre na mokre’
i uzupełnia tak długo aż nastąpi całkowite nasycenie muru. Ułatwieniem w metodzie grawitacyjnej są specjalne pojemniki dozujące umożliwiające lepszą kontrolę nasączania muru.

Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym niskim ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa może być stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstępnego osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne można wiercić nawet w poziomie. Wybór pomiędzy iniekcją grawitacyjną, a niskociśnieniową zależy od stopnia przesiąknięcia wilgocią przegrody. Gdy kapilarny współczynnik przesiąknięcia wilgocią jest wyższy niż 60% iniekcja grawitacyjna nie spełni oczekiwać, trzeba wtedy wykonać iniekcję ciśnieniową.

 

Otwory poiniekcyjne należy wypełniać zaprawą IZOHAN renobud 103.

W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbać o to aby fizyczne schnięcie mikroemulsji silikonowej nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia preparatu iniekcyjnego.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 5ºC do 25ºC w oryginalnych, zamkniętych i zabezpieczonych przed zamarzaniem opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji.

Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przestrzegać przepisów BHP. Zaleca się mycie urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

 Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23ºC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.
do góry
IZOHAN WODOCHRON W
IZOHAN WODOCHRON W
koncentrat mikroemulsji silikonowej