piksel
Infolinia
IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

Najważniejsze cechy

  • bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o małych wymiarach i podłożu betonowym. Wymaga podłoża z papy podkładowej lub wyremontowanych warstw starej papy.

Główne właściwości

  • bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia

Główne parametry

  • Wymiary rolki (m) 5x1
  • Grubość (mm) 4,2 ± 0,2 mm
  • Osnowa welon szklany
  • Rodzaj asfaltu, giętkość (°C) oksydowany, 0°C
  • Odporność na spływanie (°C) 80 ± 10˚C
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie osnowy z welonu z włókien szklanych asfaltem oksydowanym.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok. 9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego.

•   Spodnia strona papy na całej powierzchni zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów, w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podłoża stabilne wymiarowo, w konstrukcjach nie narażonych na duże obciążenia i naprężenia. Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS należy mocować metodą zgrzewania do papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej, zamocowanej do podłoża betonowego zagruntowanego IZOLPLASTem rozcieńczonym wodą, wg instrukcji producenta lub rozpuszczalnikowymi roztworami gruntującymi IZOLGRUNT SBS, IZOLGRUNT Br. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

•   Zgrzewanie

Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Każdorazowo po zakończeniu czynności zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu.

•  Temperatura

W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC. Wszelkie prace z użyciem papy IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy.

•  Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej oraz zastosować papę modyfikowaną o mocnej osnowie.

do góry
IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia