piksel
Infolinia
IZOLMAT I-333
Mocowanie lepikiem Mocowanie lepikiem
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa przeznaczona jest do wykonania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papę należy mocować do podłoża metodą klejenia, używając wyłącznie lepików asfaltowych. Do podłoży drewnianych, papę i/333 należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami.

Główne właściwości

  Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 20x1 lub 40x1
  • Gramatura (kg/m): 0,63 kg/m2 ± 5%
  • Osnowa: tektura
  • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksysdowany 0°C
  • Siła rozciągająca (N/50 mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 ± 300/400 ± 200
  • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): >>> 3 ± 2/3 ± 2
  • Więcej informacji o produkcie IZOLACYJNA I-333

  BUDOWA PAPY

  do góry

  Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej I/333 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej.

  PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

  do góry

  Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A) w tym podlegający badaniu reakcji na ogień.

  Papa asfaltowa izolacyjna I/333 przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papa może być stosowana do wykonywania wielowarstwowych, poziomych izolacji przeciwwilgociowych elementów podziemnych nie narażonych na działanie wody pod ciśnieniem.

  Niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej: w pokryciach dachowych, w izolacjach wodoszczelnych narażonych na działanie wody pod ciśnieniem, do wykonywania paroizolacji, w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych narażonych na działanie wody i wilgoci.

  PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

  do góry

  Papę asfaltową izolacyjną na tekturze budowlanej I/333 należy mocować metodą klejenia lepikiem asfaltowym do zagruntowanego podłoża betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowym do zagruntowanego podłoża betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej. Zalecany jest lepik asfaltowy na gorąco, zwłaszcza przy wykonywaniu izolacji poziomych. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

  Przed przyklejaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczoną z wodą lub impregnatami asfaltowymi, rozpuszczalnikowymi.

  Do podłoży drewnianych papę I/333 należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami, w tym przypadku papa stosowana tylko do tymczasowych zabezpieczeń.

  Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok.+10°C).Lepików asfaltowych na zimno nie stosuje się, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +10°C. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. W przypadku, gdy do izolacji cieplnej użyty będzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie należy stosować do gruntowania podłoża i klejenia papy środków rozpuszczalnikowych. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili przyklejania musi wynosić od +160°C do +180°C. Arkusze papy należy łączyć na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 10 cm.

  Wszelkie prace z użyciem papy I/333 nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania na jakość prac czynników atmosferycznych takich jak:

  temperatura powietrza poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz silny wiatr. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie konieczności wykonywania prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające.

   

  do góry
  IZOLMAT I-333
  IZOLMAT I-333
  Papa asfaltowa izolacyjna