Infolinia
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

Najważniejsze cechy

 • wysoko ognioodporny
 • komponent grafitowy
 • modyfikowana SBS
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia z dodatkiem hamującym rozprzestrzenianie się ognia. Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachów oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachów.
Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia.

Główne właściwości

 • posiada wyjątkowo wysoką odporność na działanie ognia zewnętrznego
 • jest pokryta komponentem grafitowym
 • jest modyfikowana SBS

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 5,2 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -25 °C
 • Odporność na spływanie (°C): 100 ± 10˚C
 • Siła rozciągająca (N/50mm ) (Wzdłuż/W poprzek): 1100 ± 200/900 ± 200
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10/50 ± 10
 • Rodzaj posypki antracyt
 • Więcej informacji o produkcie: IZOLMAT PLAN PROTECTION PYE PV250 S5,2 SS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•  Osnowa pokryta jest specjalnym komponentem grafitowym, który jako jedyny w swoim rodzaju maksymalnie utrudnia zapalenie, hamuje rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym profilaktycznie zabezpiecza przed pożarem.

•  Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok.9 cm.

•  Kolor posypki różni się od koloru posypki innych produkowanych przez Izolmat pap asfaltowych zgrzewalnych, by wykluczyć możliwość pomyłki i zapewnić klientom 100% pewność, że zastosowali specjalną papę IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów, w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

•   Papa IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni.

•   Pokrycie dachowe z zastosowaniem tej papy zalecane jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego, a szczególnie dla dachów, na których zależy nam na utrudnieniu zapalenia w przypadku pojawienia się ognia zewnętrznego oraz na hamowaniu rozprzestrzeniania się ognia, a tym samym na profilaktycznym zabezpieczeniu przed pożarem.

•   Zastosowanie na starym przekryciu dachowym z pokryciem z pap asfaltowych układów warstw zgodnych z oddzielnymi raportami klasyfikacyjnymi przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), w których papą wierzchniego krycia jest papa IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS, powoduje, że przekrycie dachu po takiej modernizacji jest nierozprzestrzeniające ognia o klasie BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187 i PN-EN 13501- 5).

•   Papę IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS należy stosować jako papę wierzchniego krycia zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji Izolmat.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•  Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

•  Zgrzewanie

Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu.

•  Temperatura

Wykonywanie prac z użyciem papy IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS powinno mieć miejsce w dodatnich temperaturach. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5,2 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•  Obróbki miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS