piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

Najważniejsze cechy

 • elastyczna i rozciągliwa
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie mechaniczne Mocowanie mechaniczne
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe
Tarasy, balkony Tarasy, balkony

Opis

Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana przeznaczona do izolacji dachów jako pierwsza warstwa, balkonów, tarasów i fundamentów. Papa na mocnej osnowie z włókniny poliestrowej wykazująca dużą elastyczność i rozciągliwość, może być stosowana do mocowania mechanicznego.

Główne właściwości

 • duża elastyczność i rozciągliwość dzięki mocnej włókninie poliestrowej

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 7.5x1
 • Grubość (mm): 4,0 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -15°C
 • Odporność na spływanie (°C): +95°C
 • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 850 ± 150 / 550 ± 150
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
 • Rodzaj posypki drobnoziarnista
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego oraz wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i T) w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Papa jest przeznaczona również jako papa podkładowa do obróbek dekarskich attyk, świetlików, kominów, wpustów dachowych, obróbek przy ścianie, na dylatacje oraz w korytach zlewowych, a także wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych połaci dachowej.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji Izolmat, przestrzegając zaleceń producenta pap dotyczących doboru pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

 

 

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej, bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. Papa może być również zgrzewana do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0, zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub impregnatami rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS, IZOLGRUNT Br, a podłoże z blachy ocynkowanej, IZOLPLASTem bez rozcieńczenia.

•  Sposób układania

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża.

Papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego, drewnianego lub z blachy. Wówczas papa jest mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie jest zgrzewana na zakładach.

Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

•  Temperatura

Papę stosować przy temperaturach otoczenia powyżej 0°C, ten wymóg dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0
papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS