piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

Najważniejsze cechy

 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

Główne właściwości

 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 7,5x1
 • Grubość (mm): 4,0 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -15 °C
 • Odporność na spływanie (°C): 95 ± 10˚C
 • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 850 ± 150 / 550 ± 150
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
 • Rodzaj posypki stalowa
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok. 9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i projektem technicznym oraz wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

•   Papa jest przeznaczona również jako papa wierzchniego krycia do obróbek dekarskich attyk, świetlików, kominów, wpustów dachowych, obróbek przy ścianie, na dylatacje oraz w korytach zlewowych, a także wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych połaci dachowej.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS dzięki swojej elastyczności oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów; zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

•   Zgrzewanie

Przed przystąpieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża.

Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu. Miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, w momencie jej wypływu, co poprawi wygląd estetyczny dachu.

•   Temperatura

Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0° C, ten wymóg dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

Szczelność i żywotność pokrycia bitumicznego zależy również od starannego mocowania poszczególnych jego warstw oraz od prawidłowego wykonania obróbek dekarskich. Do obróbek attyk, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych, na dylatacje zaleca się stosować papy modyfikowane SBS, wg rozwiązań obróbek detali dachowych zawartych w Systemach Izolacji IZOLMAT.

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej. Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

do góry
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS
IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0 SS
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS