piksel
Infolinia
LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L

LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L

LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L

Najważniejsze cechy

 • posiada niewielką siłę krycia pozwalającą uzyskać efekt półprzezroczystości
 • wiernie obrazuje oryginalny wygląd podłoża
 • minimalne zamówienie w danym kolorze wynosi 2 worki
 • stos kruszywowy: 0 - 0,5 mm
na ściany na ściany
aplikacja pędzlem aplikacja pędzlem

Opis

Laserunkowa farba mineralna przeznaczona do stosowania w obiektach zabytkowych w celu kolorystycznego scalania podłoży wykonanych z różnych materiałów.

Główne właściwości

  Farba oddaje mineralny wygląd malowanej powierzchni i jest paroprzepuszczalna.

Główne parametry

 • czas gotowości do pracy ok. 10 godzin
 • zużycie ok. 0,15-0,20 kg na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych w celu kolorystycznego scalania podłoży wykonanych z różnych materiałów, np. po zakończeniu uzupełnienia ubytków
 • może być wykorzystywana do malowania pierwotnego, ewentualnie renowacyjnego, starych i mocno przylegających powłok malarskich
 • przeznaczona do malowania podłoży mineralnych, takich jak surowe powierzchnie wykonane z kamienia naturalnego, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu elementów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Może być również stosowana na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i wapiennych
 • charakteryzuje się niewielką siła krycia pozwalającą uzyskać efekt półprzezroczystości (prześwitywania podłoża) - dzięki temu uzyskana powłoka zachowuje naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni, wierniej obrazując oryginalny wygląd podłoża
 • bogata kolorystyka obejmująca 112 gotowych receptur, istnieje możliwość wybarwienia farby na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • paroprzepuszczalna - zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym została zastosowana
 • zawiera dodatki hydrofobowe chroniące pomalowaną powierzchnię przed wilgocią przenikającą z zewnątrz
 • powłoka jest trwała, odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być suche, nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepności należy usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Farba dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, gotowej do użycia po wymieszaniu z wodą. Przygotowuje się ją w dwóch etapach. W pierwszym, zawartości worka wsypuje się do wody (w proporcji ok. 5,0÷6,0 l na 10 kg suchej mieszanki), a następnie miesza do momentu uzyskania jednolitej konsystencji i koloru. Po zgęstnieniu wstępnie przygotowanej farby (ok. 30 minut), dolać pozostałe 4,0÷5,0 l wody tak, by ostateczna proporcja nie przekroczyła 10 litrów na 10 kg suchej mieszanki. Całość dokładnie wymieszać. Przyjęte proporcje mieszania zachować podczas malowania całej powierzchni. Farbę wykorzystać w ciągu ok. 10 godzin, w trakcie malowania nie dolewać do niej wody. Nanosić wałkiem lub pędzlem, w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. W zależności od chłonności i struktury podłoża oraz zamierzonego efektu estetycznego malowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Nanoszenie farby prowadzić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych itp. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Uwaga! Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Farba na zewnętrzne mury ATLAS ZŁOTY WIEK L: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 31,95 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 75 g/l.
 • DANE TECHNICZNE

  do góry
  ATLAS ZŁOTY WIEK L jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie wapna hydratyzowanego, wypełniaczy kwarcowych i żywic proszkowych. Do barwienia farby stosowane są pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.
  Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka I rozrobienie: 5,0-6,0 l na 10 kg
  II rozrobienie: 3,0-4,0 l na 10 kg
  Czas gotowości farby do pracy ok. 10 godzin
  Zużycie ok. 0,15÷0,20 kg farby na 1 m2
  Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia
  w trakcie prac
  od + 5 °C do + 25 °C
  Dostępne opakowania worki papierowe 10 kg
  Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej
  masie wyrobu
  ≤ 0,0002 %

  Data aktualizacji: 2012.12.12.
  Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność
  do góry
  LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L
  LASERUNKOWA FARBA MINERALNA L

  Aktualna dokumentacja