piksel
Infolinia
MATA KOMPENSACYJNA ATLAS T 100

MATA KOMPENSACYJNA ATLAS T 100

MATA KOMPENSACYJNA ATLAS T 100

Najważniejsze cechy

  • niweluje naprężenia ścinające
  • do układania płytek na stabilnych, ale zanieczyszczonych podłożach
  • do rozdzielenia dylatacji okładziny względem dylatacji podłoża
na podłogi na podłogi
do wewnątrz do wewnątrz

Opis

Redukcja naprężeń ścinających, występujących na styku okładziny ceramicznej z podłożem wynikających z:
- różnych współczynników rozszerzalności cieplnej okładziny i podłoża
- niedostatecznego wysezonowania podłoża
- ze względu na obecność ogrzewania podłogowego (pole ogrzewane/nieogrzewane, różne rodzaje ogrzewania – elektryczne i wodne, niezależne pola grzewcze)
- słabej nośności podłoża
Oddzielenie dylatacji okładziny ceramicznej od dylatacji podłoża - ze względu na wielkość i /lub układ płytek
Ułożenie okładziny ceramicznej na podłożu o niskiej przyczepności – podłoże zanieczyszczone resztkami klejów dyspersyjnych do wykładzin i zapraw cementowych, pozostałościami mas bitumicznych niewiadomego pochodzenia
Do stosowania wewnątrz obiektów, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych o dopuszczalnym obciążeniu do 3.0 KN/m²

Główne właściwości

    Okładzina ceramiczna lub kamienna ułożona na MACIE KOMPENSACYJNEJ ATLAS T 100 pracuje w poziomie niezależnie od istniejącego podłoża – tworzy wspólnie z matą posadzkę na warstwie oddzielającej.
do góry
MATA KOMPENSACYJNA ATLAS T 100
MATA KOMPENSACYJNA ATLAS T 100

Aktualna dokumentacja