piksel
Infolinia
RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02

RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02

RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02

Najważniejsze cechy

 • do malowania podłoży mineralnych
 • używany do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie, zarówno w budynkach zabytkowych, jak i współczesnych
 • doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni (nie powodując efektu wygładzania powierzchni)
 • posiada naturalny, matowy wygląd
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
aplikacja pędzlem aplikacja pędzlem
aplikacja wałkiem aplikacja wałkiem
nakładanie natryskowe nakładanie natryskowe

Opis

Renowacyjna farba silikatowa S-02 przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych powłok malarskich na podłożach mineralnych.

Główne właściwości

 • doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni
 • doskonała paroprzepuszczalność
 • do malowania pierwotnego

Główne parametry

 • zużycie ok. 0,2 litra na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych
 • do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podłoże narażone jest na zawilgocenie, zarówno w budynkach zabytkowych, jak i współczesnych.
 • do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
 • doskonale oddaje strukturę malowanej powierzchni (nie powodując efektu wygładzania powierzchni), oraz ma naturalny, matowy wygląd
 • bogata kolorystyka obejmująca 392 gotowe receptury, istnieje możliwość wybarwienia farby na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • tworzy mineralną powłokę o doskonałej paroprzepuszczalności, zapewnia swobodny transport pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materiału, na którym została zastosowana
 • wysoka przyczepność – farba po nałożeniu reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w strukturę podłoża i tworząc bardzo trwałą strukturę połączenia
 • charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu
 • alkaliczny odczyn wynikający z właściwości szkła wodnego zmniejsza podatność pomalowanej powierzchni na rozwój mikroorganizmów

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być suche i nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepności należy usunąć. Przed zastosowaniem farby, podłoże zagruntować SILIKATOWYM PREPARATEM GRUNTUJĄCYM S-01.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość opakowania należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można rozcieńczać SILIKATOWYM PREPARATEM GRUNTUJĄCYM S-01 maksymalnie do 7% objętościowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrów). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykonać farbą w postaci nierozcieńczonej. Farbę nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W zależności od potrzeb oraz chłonności i struktury podłoża farbę nanosić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Uwaga! Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., ponieważ zabrudzenia z farby silikatowej są po wyschnięciu bardzo trudne do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska, postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
 • Farba na zewnętrzne mury ATLAS ZŁOTY WIEK S-02: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 22,29 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.
 • DANE TECHNICZNE

  do góry
  RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02 produkowana jest na bazie potasowego szkła wodnego. Do barwienia farby stosowane są pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.
  Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cmł
  Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1
  Zużycie ok. 0,2 l farby na 1 m2
  (w przypadku gładkiego podłoża)
  Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia
  w trakcie prac
  od + 5 °C do + 25 °C
  Dostępne opakowania wiadra plastikowe 10 l

  Data aktualizacji: 2014.03.17.
  Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność
  do góry
  RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02
  RENOWACYJNA FARBA SILIKATOWA S-02

  Aktualna dokumentacja