piksel
Infolinia
SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01

SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01

silikatowy prepaqrat gruntujący

SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01

Najważniejsze cechy

 • stosowany do przygotowania podłoży przed nałożeniem tynków naprawczych, szpachli i gładzi renowacyjnych
 • wykorzystywany do gruntowania podłoży mineralnych
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
aplikacja pędzlem aplikacja pędzlem
aplikacja wałkiem aplikacja wałkiem

Opis

Preparat przeznaczony do prawidłowego przygotowania podłoża pod RENOWACYJNĄ FARBĘ SILIKATOWĄ S-02.

Główne właściwości

  Preparat wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, a po wyschnięciu jest bezbarwny.

Główne parametry

 • zużycie ok. 0,20 kg na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do prawidłowego przygotowywania podłoży pod RENOWACYJNĄ FARBĘ SILIKATOWĄ S-02
 • do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynkicementowe i cementowo-wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych
 • preparat na bazie potasowego szkła wodnego - wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność farby i zmniejsza jej zużycie
 • po wyschnięciu jest bezbarwny
 • można nim rozcieńczać RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKATOWĄ S-02, stosowaną do pierwszego malowania
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej.Podłoże powinno być suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża oraz powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Preparat produkowany jest jako wyrób gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi materiałami. Nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu wynosi ok. 30 min, zależnie od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą silikatową należy wykonać min. 4 godziny wcześniej. W przypadku rozcieńczania RENOWACYJNEJ FARBY SILIKATOWEJ S-02 można dodać do niej maksymalnie 7% preparatu w stosunku objętościowym. Uwaga! Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., ponieważ zabrudzenia z farby silikatowej są po wyschnięciu trudne do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Chronić przed dziećmi.
 • Farba do gruntowania ATLAS ZŁOTY WIEK S-01: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 7,39 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 50 g/l.

DANE TECHNICZNE

do góry

SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01 produkowany jest na bazie potasowego szkła wodnego.

Zużycie ok. 0,2 kg preparatu na 1 m2
Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia
w trakcie prac
od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania pojemniki plastikowe 5 kg


Data aktualizacji: 2014.03.17.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność

do góry
SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01
SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY S-01
silikatowy prepaqrat gruntujący

Aktualna dokumentacja