piksel
Infolinia
ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R

Najważniejsze cechy

 • szybkowiążąca zaprawa odlewnicza gruboziarnista
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur
 • możliwość barwienia w masie na inne kolory, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • krótki czas wiązania - rozformowywanie po ok. 3 godzinach
 • stos kruszywowy: 0 - 2,5 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

Zaprawa do wykonywania detali architektonicznych metodą odlewania w formach sztukatorskich z możliwością szybkiego rozformowania. Gotowe elementy mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa mineralna – na bazie spoiw hydraulicznych.

Główne właściwości

  Zaprawa łatwa w użyciu – konsystencja i parametry robocze zaprawy umożliwiają szybkie i dokładne wypełnianie form. Po stwardnieniu - charakteryzuje się minimalną nasiąkliwością, wysokimi właściwościami mechanicznymi oraz bardzo dobrą mrozoodpornością. Materiał opracowany specjalnie na potrzeby konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi.

Główne parametry

 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • zalecana do wykonywania odlewów o dużych gabarytach z możliwością szybkiego rozformowania
 • gotowe elementy mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mineralna – na bazie spoiwa hydraulicznego
 • gruboziarnista - zawiera kruszywo do 2,5 mm
 • krótki czas wiązania - możliwość rozformowania już po 3 godzinach zapewnia szybki postęp prac sztukatorskich i ekonomiczną rotację form
 • bogata kolorystyka - 112 gotowych receptur, możliwość barwienia zaprawy w masie na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb – na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • łatwa w użyciu – konsystencja i parametry robocze zaprawy umożliwiają szybkie i dokładne wypełnianie form
 • po stwardnieniu charakteryzuje się minimalną nasiąkliwością, wysokimi właściwościami mechanicznymi oraz bardzo dobrą mrozoodpornością
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe, aby zbytnio nie napowietrzyć masy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić już po około 3 godzinach. Czas rozformowywania w znacznej mierze zależy od temperatury otoczenia i może się wydłużyć podczas prac w niskich temperaturach. W zależności od potrzeb oraz założonego efektu estetycznego odlewy można malować RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKATOWĄ S-02, RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKONOWĄ N-02 lub LASERUNKOWĄ FARBĄ MINERALNĄ L. Jako profilaktyczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi można, poza malowaniem, zastosować również hydrofobizację całej powierzchni za pomocą SILIKONOWEGO PREPARATU HYDROFOBIZUJĄCEGO SH.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • DANE TECHNICZNE

  do góry

  ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25-R jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydrauli8cznego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających. Do barwienia masy stosowane są pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

  Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 4,5 l / 25 kg
  Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 40 minut
  Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
  Nasiąkliwość całkowita do 8 %
  Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
  Max. średnica kruszywa 2,5 mm
  Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
  Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

  Data aktualizacji: 2013-09-20.
  Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
  do góry
  ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R
  ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-25 R

  Aktualna dokumentacja