Infolinia

Produkty mineralno-polimerowe

Akryfol<sup>®</sup> Akryfol®
Grunt krzemianowo-polimerowy
 • do utwardzania osypliwych podłoży
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 Cemizol<sup>®</sup>2EN Cemizol®2EN
Dwuskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca
 • do zbiorników z wodą przeznaczoną do spożycia i celów gospodarczych (Atest Higieniczny)
 • do hydroizolacji konstrukcji i powierzchni budowlanych
Cemizol® 2EP Cemizol® 2EP
Dwuskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca
 • do hydroizolacji konstrukcji i powierzchni budowlanych
 • posiada Atest Higieniczny
 • do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budowli
 • do nakładania na powierzchnie pionowe i poziome
Cemizol® HSR Cemizol® HSR
Dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa, elastyczna zaprawa
 • chemoodporność klasy XA3
 • skutecznie ogranicza przenikanie CO2 w strukturę betonu
 • do nakładania na powierzchnie pionowe i poziome
Grunter Grunter
Wodny grunt akrylowy
 • wnika głęboko w podłoże , powodując jego wstępną hydrofobizację
 • tworzy cienką, bardzo silnie związaną z podłożem powłokę
 • powoduje wzrost przyczepności wszelkich następnych nanoszonych warstw
Gruntofol<sup>®</sup> Gruntofol®
Roztwór do gruntowania
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • tworzy cienką powłokę
Gruntofol<sup>®</sup> FIX Gruntofol® FIX
Preparat gruntujący na bazie dyspersji żywic akrylowych z wypełniaczem kwarcowym
 • na powierzchnie betonowe
 • na płyty drewnopochodne
 • doskonałe krycie
Izofol<sup>®</sup> Izofol®
Płynna folia uszczelniająca
 • masa gotowa do użycia
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • posiada Atest Higieniczny do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budowli
Izofol<sup>®</sup> Dach Izofol® Dach
Akrylowa masa uszczelniająca
 • masa gotowa do użycia
 • odporna na słabe kwasy i zasady
 • niepalna
Izofol<sup>®</sup> Flex Izofol® Flex
Płynna folia uszczelniająca
 • masa gotowa do użycia
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • posiada Atest Higieniczny
 • do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budowli