Infolinia

płyty termoizolacyjne

ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031 ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031
płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń
  • płyty oznaczone kodem EPS–EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5- BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
  • doskonały współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu
ATLAS FASADA lambda 039 ATLAS FASADA lambda 039
płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń
  • płyty oznaczone kodem T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2--DS(70,-)2-TR100
  • bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu
ATLAS FASADA lambda 040 ATLAS FASADA lambda 040
płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń
  • płyty oznaczone kodem T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
  • korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwa¬lający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną prze¬gród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu
ATLAS FASADA lambda 042 ATLAS FASADA lambda 042
płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń
  • płyty oznaczone kodem T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
  • bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu
ATLAS FASADA lambda 045 ATLAS FASADA lambda 045
płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń
  • płyty oznaczone kodem T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
  • korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród