Helpline

Sistēmas

Plašs produktu klāsts ir sakārtots sistēmisku risinājumu veidā, kas atvieglo visaptverošu būvdarbu īstenošanu. Lai veicinātu sistēmas izvēli, tās ir sakārtotas atbilstoši paredzētajam mērķim. Izvēlieties sev interesējošu jomu, lai piemeklētu lietošanai gatavu sistēmu.

Turklāt, siltumizolācijas sadaļā ir uzskaitītas kombinētās sistēmas, atbilstoši pašreizējai klasifikācijai, kas balstīta uz atsauces dokumentiem, t.i., Eiropas un valsts tehniskajiem novērtējumiem.