Helpline

Ekonomiskie aspekti

ATLAS odpowiedzialny pracodawca

Ilgtspējīgas attīstības ideja tiek īstenota vairākos līmeņos – praktiski visās nozarēs, jo īpaši būvniecības. Būvniecības vajadzības patērē aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa, ieskaitot enerģiju, kas nepieciešama objekta celtniecībai un tā turpmākai ekspluatācijai. Aptuveni 80 % no šīs enerģijas tiek patērēti telpu apsildīšanai.

Polijā finanšu izdevumi un ēku uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas ir lielākas nekā citās Eiropas valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Šajā situācijā visbūtiskākais iemesls ir pārmērīgs siltuma zudums atsevišķās ēkas daļās. Tieši tāpēc ATLAS koncentrējas uz enerģijas taupīšanas tehnoloģisko risinājumu veicināšanu un izplatīšanu. Uzņēmuma portfolio iespējams atrast visaptverošas ārējo sienu siltumizolācijas sistēmas, izmantojot EPS, XPS un minerālvates plāksnes, kā arī starpstāvu pārsegumu siltināšanu.

ATLAS ir lielākais siltumizolācijas sistēmu ražotājs Polijā. Izmantojot visas ATLAS siltumizolācijas sistēmas, Polijā vien tika nosiltināti vairāk nekā 130 miljoni kvadrātmetri ārsienu (aplēstie dati balstīti uz EWI līmju pārdošanas apjomiem pēdējo 26 gadu laikā).

Vēl viens ATLAS ilgtspējīgas attīstības realizācijas aspekts ir pārdoto būvmateriālu augstā kvalitāte un izturība. Ēkas uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, galvenokārt, ir atkarīgas no renovācijas un remonta nepieciešamības. ATLAS produktiem raksturīga ilgtermiņa izturība, kas palīdz samazināt šīs izmaksas, vienlaikus veicinot būvniecības atkritumu samazināšanu.

ATLAS ražotos materiālus iespējams iekļaut ēku daudzkritēriju novērtējumā, kas tiek veikts, izmantojot komerciālas novērtēšanas sistēmas, tostarp BREEAM, LEED vai DGNB. Ēku vērtējums un novērtēšana tiek veikta, lai optimizētu tehniskos, operatīvos un ekonomiskos risinājumus, kas izvēlēti objektam kopumā, tā atsevišķiem elementiem, aprīkojumam un pat atrašanās vietai. Šo darbību mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu, un panākt salīdzinoši zemas ekspluatācijas izmaksas.