Helpline

Ekonomické aspekty

ATLAS odpowiedzialny pracodawca

Myšlenka trvale udržitelného rozvoje se realizuje na mnoha úrovních – vlastně ve všech průmyslových odvětvích, přičemž obzvláště těžká práce je ve stavebnictví. Potřeby stavebnictví využívají přibližně 40 % celkové spotřeby energie, včetně energie potřebné pro výstavbu objektu a jeho další provoz. Přibližně 80 % této energie se spotřebuje pouze na vytápění místností.

V Polsku jsou finanční investice a výdaje na údržbu a provoz budov vyšší než v jiných evropských zemích s podobným podnebím. Rozhodující příčinou této situace jsou nadměrné ztráty tepla přes jednotlivé příčky budov. Proto ATLAS klade důraz na propagaci a distribuci technologických řešení umožňujících úsporu energie. V portfoliu společnosti lze nalézt komplexní zateplovací systémy vnějších stěn s použitím desek EPS, XPS a minerální vlny a izolace stropů.

Společnost ATLAS je největším výrobcem tepelněizolačních systémů v Polsku. S použitím všech tepelněizolačních systémů ATLAS bylo jen v Polsku zatepleno více než 130 milionů čtverečních metrů vnějších stěn (odhadované údaje na základě prodeje lepidel pro EWI za posledních 26 let).

Dalším aspektem závazku společnosti ATLAS k naplňování trvale udržitelného rozvoje je vysoká kvalita a trvanlivost prodávaných stavebních materiálů. Náklady na údržbu a provoz budovy závisí zejména na potřebě rekonstrukce a oprav. Výrobky ATLAS, které se vyznačují dlouhodobou životností, umožňují snížit tyto náklady a zároveň přispívají k minimalizaci objemu stavebního odpadu.

Materiály vyráběné společností ATLAS mohou být zahrnuty do vícekriteriálního hodnocení budov, které se provádí pomocí komerčních hodnotících systémů, včetně BREEAM, LEED nebo DGNB. Hodnocení a posuzování budov se provádí s cílem optimalizovat technická, provozní a ekonomická řešení zvolená pro objekt jako celek, pro jeho jednotlivé prvky, zařízení a dokonce i umístění. Cílem těchto opatření je omezit energetickou náročnost a dosáhnout relativně nízkých provozních nákladů.