Helpline

Tepelná izolace obvodových stěn

1.1 Prvky zateplovacího systému – popis vrstev

1.1.1. ATLAS / AVAL ETICS s použitím standardního nebo elastifikovaného polystyrenu (EPS)

PDF DWG

 

1.1.2. ATLAS ETICS PLUS na bázi EPS nebo XPS

PDF DWG

 

1.1.3. ATLAS / AVAL ROKER ETICS s deskami z minerální vlny (MW)

PDF DWG

 

1.1.4. ATLAS CERAMIK ETICS s dlažbou jako konečnou povrchovou úpravou

PDF DWG

 

1.1.5. Zateplovací systém ATLAS ROKER G pro podzemní garáže

PDF DWG

 

1.1.6. ATLAS RENOTER ETICS pro stávající zateplení

PDF DWG

 

1.2 Schéma tepelněizolačních desek a výztužné síťoviny v rohových částech budovy a kolem otvorů

1.2.1. Uspořádání desek a hnoždinek pro EPS a XPS – příklad

PDF DWG

 

1.2.2. Uspořádání desek a hmoždinek pro minerální vlnu – příklad

PDF DWG

 

1.2.3. Uspořádání desek a hmoždinek pro lamelovou minerální vlnu – příklad

PDF DWG

 

1.2.4. Výztužná síťovina kolem otvorů

PDF DWG

 

1.2.5. Uspořádání desek a hmoždinek kolem otvorů

PDF DWG

 

1.2.6. Umístění výztužné síťoviny na vnějším rohu

PDF DWG

 

1.2.7. Umístění výztužné síťoviny na vnitřním rohu

PDF DWG

 

1.3 Tepelná izolace kolem okenních otvorů

1.3.1. Zateplení parapetní stěny s zapuštěným okenním rámem s použitím podparapetního profilu

PDF DWG

 

1.3.2. Zateplení parapetní stěny s zapuštěným okenním rámem s použitím rohového profilu

PDF DWG

 

1.3.3. Zateplení parapetní stěny se zarovnaným okenním rámem s použitím podparapetního profilu

PDF DWG

 

1.3.4. Zateplení parapetní stěny se zarovnaným okenním rámem s použitím rohového profilu

PDF DWG

 

1.3.5. Zateplení parapetní stěny s keramickým parapetem

PDF DWG

 

1.3.6.Zárubňové prohlubně zateplené s použitím okenního profilu

PDF DWG

 

1.3.7. Zárubňové prohlubně zateplené s použitím okenního profilu – detail

PDF DWG

 

1.3.8. Zateplení nadpraží se skrytou okenní roletou

PDF DWG

 

1.3.9. Zateplení nadpraží s vnější okenní roletou

PDF DWG

 

1.4 Dilatační spáry, systémová napojení, rustikace

1.4.1. Dilatační spáry s použitím jednoduchého dilatačního profilu – příklad

PDF DWG

 

1.4.2. Dilatační spáry s použitím rohového dilatačního profilu – příklad

PDF DWG

 

1.4.3. Napojení izolace stěny a stropu – vnitřní roh

PDF DWG

 

1.4.4. Napojení izolace stěny a stropu – vnější roh

PDF DWG

 

1.4.5. Rustikace s použitím hotových desek – příklad

PDF DWG

 

1.5 Izolace soklu budovy

1.5.1. Zateplení stěny a soklu – varianta se startovacím profilem

PDF DWG

 

1.5.2. Zateplení stěny a soklu – varianta se startovacím profilem – detail

PDF DWG

 

1.6 Zateplení plochých a strmých střech

1.6.1 Zateplení podkroví ploché střechy (napojení tepelné izolace na stávající izolaci ploché střechy)

PDF DWG

 

1.6.2. Spojení mezi izolací stěny a izolací strmé střechy ve střešní konstrukci – příklad

PDF DWG

 

1.6.3. Zateplení strmé střechy s izolací v úrovni stropu nad posledním podlažím – příklad

PDF DWG

 

1.6.4. Izolace obrácené střechy – spojení se stěnou – příklad

PDF DWG