Helpline

Tepelná izolácia obvodových stien

1.1 Prvky zatepľovacieho systému – popis vrstiev

1.1.1 ATLAS / AVAL ETICS s použitím štandardného alebo elastifikovaného polystyrénu (EPS)

PDF DWG

 

1.1.2. ATLAS ETICS PLUS na báze EPS alebo XPS

PDF DWG

 

1.1.3. ATLAS / AVAL ROKER ETICS s doskami z minerálnej vlny (MW)

PDF DWG

 

1.1.4. ATLAS CERAMIK ETICS s dlažbou ako konečnou povrchovou úpravou

PDF DWG

 

1.1.5. Zatepľovací systém ATLAS ROKER G pre podzemné garáže

PDF DWG

 

1.1.6. ATLAS RENOTER ETICS pre jestvujúce zateplenie

PDF DWG

 

1.2 Schéma tepelnoizolačných dosiek a výstužnej sieťoviny v rohových častiach budowy a okolo otvorov

1.2.1. Usporiadanie dosiek a hnoždiniek pre EPS a XPS – príklad

PDF DWG

 

1.2.2. Usporiadanie dosiek a hmoždiniek pre minerálnu vlnu – príklad

PDF DWG

 

1.2.3. Usporiadanie dosiek a hmoždiniek pre lamelovú minerálnu vlnu – príklad

PDF DWG

 

1.2.4. Výstužná sieťovina okolo otvorov

PDF DWG

 

1.2.5. Usporiadanie dosiek a hmoždiniek okolo otvorov

PDF DWG

 

1.2.6. Umiestnenie výstužnej sieťoviny na vonkajšom rohu

PDF DWG

 

1.2.7. Umiestnenie výstužnej sieťoviny na vnútornom rohu

PDF DWG

 

1.3 Tepelná izolácia okolo okenných otvorov

1.3.1. Zateplenie parapetnej steny s zapusteným okenným rámom s použitím podparapetného profilu

PDF DWG

 

1.3.2. Zateplenie parapetnej steny s zapusteným okenným rámom s použitím rohového profilu

PDF DWG

 

1.3.3. Zateplenie parapetnej steny s zarovnaným okenným rámom s použitím podparapetného profilu

PDF DWG

 

1.3.4. Zateplenie parapetnej steny s zarovnaným okenným rámom s použitím rohového profilu

PDF DWG

 

1.3.5. Zateplenie parapetnej steny s keramickým parapetom

PDF DWG

 

1.3.6. Zárubňové prehlbiny zateplené s použitím okenného profilu

PDF DWG

 

1.3.7. Zárubňové prehlbiny zateplené s použitím okenného profilu – detail

PDF DWG

 

1.3.8. Zateplenie nadpražia so skrytou okennou roletou

PDF DWG

 

1.3.9. Zateplenie nadpražia s vonkajšou okennou roletou

PDF DWG

 

1.4 Dilatačné škáry, systémové napojenia, rustikácia

1.4.1. Dilatačné škáry s použitím jednoduchého dilatačného profilu – príklad

PDF DWG

 

1.4.2. Dilatačné škáry s použitím rohového dilatačného profilu – príklad

PDF DWG

 

1.4.3. Napojenie izolácie steny a stropu – vnútorný roh

PDF DWG

 

1.4.4. Napojenie izolácie steny a stropu – vonkajší roh

PDF DWG

 

1.4.5. Rustikácia s použitím hotových dosiek – príklad

PDF DWG

 

1.5 Izolácia sokla budovy

1.5.1. Zateplenie steny a sokla – variant so štartovacím profilom

PDF DWG

 

1.5.2. Zateplenie steny a sokla – variant so štartovacím profilom – detail

PDF DWG

 

1.6 Zateplenie plochých a strmých strech

1.6.1. Zateplenie podkrovia plochej strechy (napojenie tepelnej izolácie na existujúcu izoláciu plochej strechy)

PDF DWG

 

1.6.2. Spojenie medzi izoláciou steny a izoláciou strmej strechy v strešnej konštrukcii – príklad

PDF DWG

 

1.6.3. Zateplenie strmej strechy s izoláciou v úrovni stropu nad posledným podlažím – príklad

PDF DWG

 

1.6.4. Izolácia obrátenej strechy – spojenie so stenou – príklad

PDF DWG