Helpline

rohož

ATLAS KOMPENZAČNÁ ROHOŽ T 100 ATLAS KOMPENZAČNÁ ROHOŽ T 100
kompenzačná rohož
  • umožňuje vytvoriť nezávislý dilatačný systém
  • umožňuje lepiť veľkoformátové dlaždice bez prenášania prahových dilatácii
  • umožňuje pokládku keramickej dlažby bez nutnosti prenášať dilatačné škáry podkladu
  • rozhodne urýchľuje vykonanie novej keramickej dlažby v jednej miestnosti, keď je podklad zhotovený z rôznych druhov materiálov
  • umožňuje lepiť jednotnú keramickú dlažbu na susedných podkladoch so silne odlišným tepelným zaťažením (napr. s podlahovým vykurovaním a bez podlahového vykurovania, silne oslnené časti podláh)