Helpline

zimná

ZIMNÁ SKLADBA

ZIMNÁ SKLADBA ATLAS – je súborom produktov určených pre použitie v jesenných a zimných podmienkach, ktoré doteraz obmedzovali vykonávanie fasádnych prác.

Nízka teplota a vysoká vlhkosť výrazne predlžujú proces tuhnutia, čo nepriaznivo ovplyvňuje čas a bezpečnosť prác. Produkty použité v tejto skladbe – lepiaca hmota STOPTER K-20 a prísada ESKIMO – zaisťujú, že teplota 0 °C a vysoká vlhkosť nezastavia tepelnoizolačné práce.

NA POUŽITIE PRI TEPL. DOKONCA 0 °C

BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

ODOLNOSŤ VOČI DLHODOBÝM DAŽĎOM

KOMPONENTY SKLADBY: