Helpline

Hydroizolácia základov

2.1. Spojenie izolácie na súvislých základoch s izoláciou steny a izoláciou podlahy na úrovni terénu – zaťaženie vlhkosťou

PDF DWG 

 

2.2. Utesnenie prestupu potrubia – vertikálna izolácia s použitím flexibilnej hmoty – zaťaženie vlhkosťou

PDF DWG 

 

2.3. Utesnenie sokla základovej steny

PDF DWG 

 

2.4. Spojenie izolácie spodnej dosky s izoláciou steny – dočasné zaťaženie stojatou vodou

PDF DWG 

 

2.5. Spojenie izolácie spodnej dosky s izoláciou steny – zaťaženie tlakovou vodou

PDF DWG 

 

2.6. Utesnenie dilatačných škár v základovej doske

PDF DWG 

 

2.7. Utesnenie prestupu potrubia – zaťaženie tlakovou vodou

PDF DWG