Helpline

sanačný systém pre omietky

ATLAS TR ATLAS TR
Sanačná omietka
 • účinne ukladá soli
 • urýchľuje vysychanie muriva
 • vysoko difúzna, hydrofóbna, obsahuje trás
 • spĺňa požiadavky návodu 2-09-04
 • pre ručnú a strojovú aplikáciu
ATLAS TRB ATLAS TRB
biela vápennocementová sanačná omietka
 • účinne ukladá soli
 • urýchľuje vysychanie muriva
 • nevyžaduje náter
 • môže byť finálnou vrstvou
 • spĺňa požiadavky návodu 2-09-04
ATLAS TRO ATLAS TRO
sanačný prednástrek
 • vysoká priľnavosť k podkladu
 • zvyšuje prídržnosť sanačných omietok
 • aplikácia aj na zasolené murivo
 • pre ručnú a strojnú aplikáciu
ATLAS TS ATLAS TS
jemnozrná sanačná stierka
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • odolná voči poveternostným vplyvom
 • hladký povrch
 • biela farba
ATLAS TSG ATLAS TSG
hrubozrná sanačná stierka
 • paropriepustná a hydrofóbna
 • odolná voči poveternostným vplyvom
 • dobrá priľnavosť k minerálnym podkladom
 • vytvára rovnomerný povrch na omietkach s rôznou texturou
 • farba starej bieloby
ATLAS TRP ATLAS TRP
vápennocementová podkladová sanačná omietka
 • na vysoko zasolené podklady
 • je podkladom pod sanačnú omietku
 • na vyrovnanie povrchov a vyplnenie dutín
 • spĺňa požiadavky návodu 2-9-04
 • efektívne uchováva soli
 • obsahuje tras
 • pre ručnú a strojovú aplikáciu