Helpline

O firme

ATLAS je v súčasnosti najväčším výrobcom stavebnej chémie v Poľsku a nesporným lídrom na poľskom trhu. Ponuka spoločnosti zahŕňa komplexný sortiment stavebných materiálov, ktoré umožňujú výstavbu alebo rekonštrukciu bytových aj verejných budov a tiež priemyselných objektov. S viac ako 25-ročnými skúsenosťami s vývojom, výrobou a aplikáciou svojich produktov je ATLAS schopný ponúknuť stavebné materiály, ktoré poskytujú najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. V ponuke spoločnosti sú produkty určené ako pre milovníkov drobných opráv, tak aj pre profesionálov hľadajúcich riešenia zložitých stavebných problémov.

 

Inovácie

Spoločnosť ATLAS bola založená v roku 1991 vďaka nadšeniu troch inžinierov z Lodže, ktorí sa rozhodli zmeniť tvár poľského stavebného trhu ponukou produktov, ktoré sa v tom čase ťažko hľadali a vyžadovali moderné technické riešenia. Tak ako v prvých rokoch svojej činnosti, aj dnes je poslaním spoločnosti prinášať na trh inovatívne riešenia v stavebníctve, ktoré uľahčujú prácu realizátorom a zvyšujú komfort užívateľov budov. Vývoj produktov, ako aj technológií ich výroby boli vždy primárnym cieľom činnosti spoločnosti ATLAS, významné miesto v jej štruktúre preto zaujímajú výskumné laboratóriá vybavené modernou technikou na merania a testy. Na tvorbe nových, unikátnych produktov pracujú odborníci z oblasti chémie, chemickej technológie a stavebníctva.

 

Partnerstvo

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti spoločnosti ATLAS je komunikácia a podpora staviteľov pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú počas stavebného procesu. Preto ATLAS, ako značka priateľská k realizátorom, už mnoho rokov vynakladá maximálne úsilie na to, aby im umožnil zvýšiť si stavebnú kvalifikáciu. Za týmto účelom organizuje početné školenia vedené jedinečnými trénermi s dlhoročnou stavebnou praxou, čo spolu s faktom, že ATLAS združuje viac ako 100 000 realizátorov, umožňuje efektívny dialóg, upevňovanie vzťahov a výmenu stavebných skúseností. Podpora spoločnosti ATLAS pre rozvoj kompetencií poľských realizátorov, ako napr. poskytovanie školení, odbornej technickej podpory, vydávanie bezplatného časopisu „ATLAS Fachowca“ (Atlas Profesionála) a publikácií v odborných časopisoch, je jedným z prvkov spoločensky zodpovedného podnikania.

 

Starostlivosť

Ako výrobca stavebnej chémie pôsobi ATLAS s mimoriadnym rešpektom k životnému prostrediu. Možný vplyv produktov na životné prostredie sa posudzuje a minimalizuje už v štádiu ich projektovania. Dodávatelia surovín sú vyberaní vedome a zodpovedne. To zaručuje kvalitu a bezpečnosť hotových výrobkov. Hodnotenie vplyvu jednotlivých výrobkov na životné prostredie spoločnosť ATLAS predkladá okrem iného aj vo forme environmentálnych vyhlásení typu III, ktoré poskytujú projektantom, distribútorom a investorom potrebné informácie, čo umožňuje trvalo udržateľný návrh a výstavbu. Nadšenie majiteľov, podporené nasadením ľudí tvoriacich spoločnosť, starostlivosťou o kvalitu ponúkaných produktov, neustálou podporou realizátorov ako aj udržateľnými a zodpovednými obchodnými praktikami urobili z ATLASu jednú z najsilnejších a najznámejších poľských značiek. ATLAS je nepochybne synonymom kvality, spoľahlivosti a profesionality, čo potvrdzuje aj výnimočná znalosť domáceho stavebného trhu, ktorý inšpiruje nové trendy v oblasti inovatívnej stavebnej chémie.