Helpline

opravné malty

ATLAS ZW 330 ATLAS ZW 330
rýchloúčinná vyrovnávacia malta
 • lepenie obkladových prvkov už po 5 hodinách
 • žiadne trhliny pri zmršťovaní (vystužené vláknami)
 • vysoká mechanická pevnosť
ATLAS MONTER T-5 ATLAS MONTER T-5
rýchlo tuhnúca montážna malta
 • pevne fixované po 5 minútach
 • na upevňovanie oceľových a plastových dielov
 • pevnosť 10 MPa už po 1 hodine
 • na utesnenie bodových únikov vody
 ATLAS MONTER T-15 ATLAS MONTER T-15
rýchlo tuhnúca montážna malta
 • pre kotvenie stavebných prvkov
 • nespôsobuje koróziu kovových prvkov
 • pevne fixované po 15 minútach
 • vhodný pod stroje a zariadenia
 ATLAS ADHER S ATLAS ADHER S
adhézny mostík pre sanáciu betónu a železobetónu
 • zaručuje vysokú prídržnosť k podkładu
 • adhézny mostík pod podlahové podklady ATLAS
 • vysoký obsah inhibítorov korózie
 • zaručuje dlhodobú ochranu povrchu výstuže
 • má veľmi vysokú prídržnosť k betónu a oceli
 ATLAS FILER S ATLAS FILER S
malta na opravu betónu
 • pevnosť v tlaku 60 MPa
 • možnosť naniesť ďalšiu vrstvu ATLAS FILER S už po 4 hodinách
 • aplikácia opravnej stierky ATLAS ENDER S už po 24 hodinách
 ATLAS ENDER S ATLAS ENDER S
oprávková stierka na betón, hrúbka 3-10 mm
 • super hladká stierka pre finálne dokončenie povrchu
 • pre vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov
 • pre vyplňovanie trhlín a medzier v prefabrikovaných prvkoch
 • nie je potrebné používať adhézny mostík
 • pre ručnú a strojnú aplikáciu
 • nanášanie finálnej vrstvy už po 24 h
ATLAS EPO-S ATLAS EPO-S
univerzálne epoxidové spojivo
 • nezmrštiteľná vodeodolná oprávková malta
 • pre opravy trhlín a prasklín v podlahových podkladoch
 • základný náter vo verzii s kremenným posypom pod podklady a samonivelačné hmoty
 • na penetráciu s kremenným posypom kritických podkladov pod keramické dlaždice všetkých formátov
 • spojivo na zhotovovanie vyrovnávajúcich stierkových hmôt